Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS - Khóa học ISO tích hợp – Cách xây dựng hệ thống ISO tích hợp | Edu2Review

Khóa học ISO tích hợp – Cách xây dựng hệ thống ISO tích hợp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

10 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học ISO tích hợp (9001: 2015 – 14001: 2015 – 45001: 2018) tại TMS được thiết kế với nội dung mới, cập nhật liên tục quy trình mới, hướng dẫn viết quy trình và biểu mẫu phù hợp với từng hệ thống ISO và biết cách tích hợp.

Mục đích khóa học

  • Xây dựng, triển khai, vận hành được các hệ thống ISO tích hợp 3 chuẩn
  • Tạo sự đồng bộ, nhất quán các hệ thống ISO
  • Tích hợp cả 03 hệ thống quản lý vào hệ thống quản lý chung của cả công ty
  • Áp dụng và vận hành các quá trình cần thiết trong doanh nghiệp nhằm phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn nhằm đáp ứng sự hài lòng khách hàng, các bên quan tâm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý.
  • Thiết lập hồ sơ chất lượng đạt yêu cầu chứng nhận bên thư 3 (bên cấp giấp chứng nhận ISO)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá