Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS - Khóa học Pháp luật lao động | Edu2Review

Khóa học Pháp luật lao động

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hành chính nhân sự

Nội dung chương trình và phương pháp đào tạo

Nội dung chương trình được thiết kế theo 2 chuyên đề phù hợp với những đối tượng tham gia khác nhau (người lao động và người sử dụng lao động). Chương trình sẽ chỉ ra trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, kèm theo là nhiều tình huống thực tế đã xảy ra tại nhiều doanh nghiệp nhằm giúp việc giải quyết vấn đề và nắm bắt bài học tốt hơn.

Đối tượng tham gia phù hợp

  • Ban giám đốc công ty
  • Cán bộ, nhân viên phòng hành chinh – nhân sự
  • Các trưởng phòng ban liên quan
  • Cán bộ công đoàn cơ sở
  • Nhân viên, công nhân lao động trong doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá