Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS - Khóa học QA QC – Các công cụ kiểm soát chất lượng | Edu2Review

Khóa học QA QC – Các công cụ kiểm soát chất lượng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

6 buổi

Đối tượng học viên

– Cán bộ, nhân viên QA/QC

– Cán bộ quản lý sản xuất, các người phụ trách chuyên môn tại hiện trường sản xuất (bao gồm các nhân viên, quản lý các phòng ban kinh doanh, thiết kế, kỹ thuật, chất lượng...)

Mục đích khóa học

  • Nâng cao nghiệp vụ kiểm soát, cải tiến.
  • Nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng theo mô hình hiện đại
  • Tư duy giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
  • Thúc đẩy động lực làm việc thông qua các hoạt động cải tiến
  • Giúp đánh giá được năng lực nhân viên
  • Thấu hiểu về 7 công cụ QC, áp dụng một cách linh hoạt, nắm vững các bước giải quyết vấn đề

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá