Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS - Khóa học Quản lý sản xuất giỏi | Edu2Review

Khóa học Quản lý sản xuất giỏi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

6 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa đào tạo quản lý sản xuất tại TMS nhằm mục đích nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý sản xuất giúp đối tượng quản lý đạt được nhiều kỹ năng, năng lực quản lý chuyên nghiệp với phương thức điều hành sản xuất theo quy trình, thiết lập và kiểm soát các quy trình sản xuất, đồng thời huấn luyện kỹ năng cho tổ viên là điểm khác biệt trong chương trình đào tạo quản lý sản xuất.

Mục đích khóa đào tạo

  • Nâng cao đa kỹ năng, năng lực trong quản lý sản xuất
  • Nâng cao kỹ năng điều hành xuất, tạo động lực cho cấp dưới
  • Lập kế hoạch và đặt mục tiêu
  • Phân việc phù hợp với kế hoạch, giao tiếp hiệu quả
  • Xử lý hiệu quả các tình huống thay đổi đột xuất
  • Năng lực quản lý thời gian sản xuất đúng hạn
  • Quản lý vấn đề thông tin nội bộ nhóm sản xuất
  • Huấn luyện cấp dưới

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá