Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS - Khóa học Thực hành xây dựng hệ thống HSE | Edu2Review

Khóa học Thực hành xây dựng hệ thống HSE

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng & bất động sản

Thời lượng

10 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học HSE (An toàn – sức khỏe – nghề nghiệp) rất quan trọng và cần thiết cho đối tượng làm công tác quản lý an toàn trong doanh nghiệp vì mục đích không chỉ nhận thức, hiểu biết mà còn là cách xây dựng hệ thống kiểm soát HSE chuyên nghiệp nhằm ngăn chặn nhiều rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn.

TMS triển khai chương trình khóa học HSE với mục đích nâng cao kỹ năng thực hiện và xây dựng hê thống HSE chuyên nghiệp phù hợp cho từng doanh nghiệp. Chương trình thực hiện từ căn bản đến nâng cao và chuyên sâu phù hợp với lĩnh vực nhà máy sản xuất và khu vực công trường.

Đối tượng học viên

Giám đốc khối an toàn nhà máy, cán bộ quản lý HSE nhà máy, chuyên viên an toàn, người đang làm công tác an toàn hoặc người chuẩn bị làm viêc có liên quan đến HSE.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá