Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS - Khóa học Tổ trưởng sản xuất giỏi | Edu2Review

Khóa học Tổ trưởng sản xuất giỏi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Thời lượng

6 buổi

Đối tượng học viên

Quản đốc, tổ trưởng/nhóm trưởng hoặc nhân viên làm việc quản lý sản xuất

Mục đích khóa học

  • Nâng cao kỹ năng hoạch định triển khai kế hoạch sản xuất
  • Quản lý công nhân và phân công công việc phù hợp, hiệu quả
  • Nâng cao kỹ năng tổ chức kế hoạch sản xuất và quản lý công việc
  • Năng cao kỹ năng quản lý năng xuất lao động
  • Năng cao kỹ năng quản lý thời gian và thông tin nội bộ tổ sản xuất
  • Kỹ năng phản ứng kịp thời tình huống đột xuất
  • Kỹ năng xây dựng nhóm, làm việc nhóm và động viên nhân viên

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá