Trung tâm Đào tạo và Tư vấn tâm lý Better Living - Khóa học Kỹ năng thuy | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng thuy

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thuyết trình

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Mục tiêu khóa học:

Cuối khóa, một cách độc lập, học viên có thể:

 • Đánh giá năng lực thuyết trình của bản thân và đồng nghiệp
 • Ứng dụng 9 nguyên tắc thuyết trình chuyên nghiệp
 • Lập kế hoạch liên tục hoàn thiện kỹ năng thuyết trình bản thân

Nội dung:

Thuyết trình là truyền đạt thông tin hiệu quả

 • C1. Duy trì sự chú ý của người nghe
 • C2. Điều chỉnh để phù hợp với người nghe
 • C3. Sử dụng ngôn ngữ không lời
 • C4. Tôn trọng các quy ước đã được chấp nhận


Thuyết trình chuyên nghiệp cần phương pháp

 • P1. Mô tả các phần hoặc các hoạt động sẽ diễn ra
 • P2. Tóm tắt phần trình bày/chuyển tiếp giữa các phần
 • P3. Đi theo một cấu trúc lô-gic
 • P4. Quản lý thời gian hiệu quả
 • P5. Sử dụng các phương tiện hỗ trợ nghe nhìn
7 bí quyết của Steve Jobs trong thuyết trình

Thực hành đánh giá sau khóa học

 • Yêu cầu: Kế hoạch thuyết trình, Powerpoint, tài liệu phát ra
 • Tiêu chuẩn: 9 nguyên tắc thuyết trình hiệu quả
 • Thời gian trình bày: buổi chiều ngày học thứ 2
 • Thời lượng: tối thiểu 10 phút, tối đa 15 phút
 • Khán-thính giả là các anh chị còn lại và có thể sẽ có khách mời nội bộ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn tâm lý Better Living

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá