Trung tâm Đào tạo VTE - Khóa học Bảo mẫu mầm non | Edu2Review

Khóa học Bảo mẫu mầm non

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ mầm non

Tổng quan khóa học

Chương trình bảo mẫu mầm non (cô nuôi dạy trẻ) – chính là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em. Với chương trình học và chứng chỉ này học viên được bổ xung kiến thức để chăm sóc, làm cô nuôi trong các trường mầm non hoặc nhóm trẻ mầm non tư thục. Hoặc có thể đứng tên làm chủ nhóm trẻ nếu đủ điều kiện.

Mục tiêu đào tạo

  • Xác định được vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, yêu cầu đối với người làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục
  • Trình bày và giải thích được những nội dung cơ bản về tâm lý và giáo dục trẻ mầm non
  • Áp dụng những kiến thức về quản lý giáo dục mầm non, tâm sinh lý, dinh dưỡng, phương pháp sư phạm để lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân, điều kiện thực tế và bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo VTE

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá