Trung tâm Đào tạo VTE - Khóa học Bồi dưỡng giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh | Edu2Review

Khóa học Bồi dưỡng giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ tư vấn tâm lý

Thời lượng

1.5 tháng

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Giúp giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh có nhận thức đúng về công tác tư vấn cho học sinh (vai trò, bản chất, nội dung, hình thức, nguyên tắc, quy trình tư vấn); đồng thời, nắm được những kỹ năng cơ bản của hoạt động này để có thể vận dụng trong việc tư vấn, hỗ trợ.

Mục tiêu cụ thể:

  • Nhận thức được sự cần thiết của công tác tư vấn cho học sinh; nắm được bản chất, nội dung, hình thức, nguyên tắc, quy trình tư vấn đối với học sinh phổ thông;
  • Hiểu được đắc điểm và nhu cầu được tư vấn của học sinh phổ thông
  • Vận dụng đúng quy trình và nguyên tắc chung để tiến hành tham vấn, hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề cụ thể của chính các em...
  • Sẵn sàng lắng nghe, tìm hiểu để đánh giá học sinh một cách khách quan, có kỹ năng định hướng, hỗ trợ học sinh khi các em gặp các vấn đề giải quyết.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo VTE

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá