Trung tâm Đào tạo VTE - Khóa học Đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp | Edu2Review

Khóa học Đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán trưởng

Đối tượng học chứng chỉ kế toán trưởng

– Những người đã tốt nghiệp đại học chuyên môn về tài chính, kế toán, kiểm toán đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 2 năm.
– Những người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng chuyên môn về tài chính, kế toán, kiểm toán đã qua thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 3 năm.


Chương trình đào tạo

Theo chương trình chuẩn của Bộ tài chính ban hành và được áp dụng thống nhất trong cả nước. Giảng viên là các chuyên gia và giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực, có kiến thức lý luận và thực hành tốt.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo VTE

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá