Trung tâm Đào tạo VTE - Khóa học Giảng viên đại học – cao đẳng | Edu2Review

Khóa học Giảng viên đại học – cao đẳng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ sư phạm

Giới thiệu khóa học

Trích khoản 1, điều 77 luật giáo dục năm 2005 và khoản 1, điều 54 luật giáo dục đại học năm 2012 quy định trình độ giảng viên như sau: “…Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo giáo giảng dạy cao đẳng, đại học…”
Để giảng dạy thì giảng viên phải học chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học. Chương trình này ban hành theo thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ban hành ngày 12/04/2013.

Nội dung khóa học

Bao gồm 20 tín chỉ, trong đó nội dung bắt buộc 15 tín chỉ và tự chọn 5 tín chỉ.

Nội dung bắt buộc:

 • Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
 • Tâm lí học dạy học đại học
 • Lí luận dạy học đại học
 • Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
 • Đánh giá trong giáo dục đại học
 • Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
 • Tâm lí học đại cương
 • Giáo dục học đại cương
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nội dung tự chọn

 • Kỹ năng dạy học đại học
 • Thực tập sư phạm
 • Nâng cao chất lượng tự học
 • Sử dụng phương tiện, kỹ thuật dạy học chuyên ngành
 • Giao tiếp sư phạm

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo VTE

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá