Trung tâm Đào tạo VTE - Khóa học Huần luyện giảng viên an toàn lao động | Edu2Review

Khóa học Huần luyện giảng viên an toàn lao động

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ sư phạm

Thời lượng

6 buổi

Đối tượng học viên

Tất cả các giảng viên, cá nhân có nhu cầu tham gia giảng dạy chương trình Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phần kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành và huấn luyện thực hành nhưng chưa có giấy chứng nhận huấn luyện giảng viên An toàn vệ sinh lao động thỏa mãn theo điều 7 – thông tư 27/2013 của BLĐTBXH.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo VTE

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá