Trung tâm Đào tạo VTE - Khóa học Quản lý mầm non | Edu2Review

Khóa học Quản lý mầm non

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ mầm non

Nội dung chương trình

Phần thứ nhất: Kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý trường mầm non.
– Đường lối phát triển GD&ĐT
– Lãnh đạo và quản lý
– Quản lý hành chính Nhà nước về Giáo dục & Đào tạo
– Quản lý nhà trường
– Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường mầm non

Phần thứ hai: Nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận cuối khóa (Chương trình chi tiết sẽ thể hiện rõ khi tham gia khóa học)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo VTE

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá