Trung tâm Đào tạo VTE - Khóa học Quản trị nhân sự | Edu2Review

Khóa học Quản trị nhân sự

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hành chính nhân sự

Mục tiêu khóa học

 • Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nghề nhân sự.
 • Nắm bắt nhu cầu, kế hoạch, cách thức tuyển dụng và đào tạo nhân sự.
 • Nắm bắt, áp dụng luật lao động trong xây dựng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp.
 • Nguyên tắc trả lương, xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp.
 • Hiểu chính sách phúc lợi trong doanh nghiệp và quy trình đánh giá nhân viên.

Nội dung đào tạo

Nghiệp vụ quản trị nhân sự cơ bản:

 • Khái quát về nghề nhân sự
 • Tuyển dụng
 • Chính sách và quan hệ lao động
 • Kỹ năng cần thiết của nghề nhân sự

Nghiệp vụ quản trị nhân sự nâng cao:

 • Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực
 • Văn bản trong công việc
 • Chính sách lương và phúc lợi
 • Đánh giá nhân viên
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo VTE

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá