Trung tâm Đào tạo VTE - Khóa học Thông tin thư viện | Edu2Review

Khóa học Thông tin thư viện

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Văn thư - Lưu trữ

Thời lượng

10 buổi

Đối tượng học viên

– Các cá nhân muốn thi công chức hoặc đang công tác tại các cơ quan thông tin – thư viện, và các đối tượng có quan tâm đến khóa học.
– Cán bộ đang làm công tác hành chính, soạn thảo văn bản, văn thư, lưu trữ, thư viện trong các trường học, các cơ quan, các doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương.

Nội dung chương trình

  1. Chương I. Tổng quan về thư viện
  2. Chương II. Bổ sung vốn tài liệu
  3. Chương III. Xử lý kỹ thuật tài liệu
  4. Chương IV. Công tác phục vụ người đọc
  5. Chương V. Ứng dụng tin học trong thư viện

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo VTE

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá