Trung tâm Đào tạo VTE - Khóa học Thư ký văn phòng | Edu2Review

Khóa học Thư ký văn phòng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thư ký - Trợ lý

Thời lượng

1.5 tháng

Mục tiêu đào tạo

  • Nắm bắt các kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong văn phòng
  • Cách thức soạn thảo văn bản, thư tín giao dịch, sắp xếp tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo, tổ chức hội họp
  • Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong văn phòng
  • Cách thức sử dụng các thiết bị văn phòng

Nội dung chương trình

  1. Tổng quan về thư ký
  2. Những nhiệm vụ tổ chức công việc của người thư ký
  3. Kỹ năng soạn thảo, biên tập văn bản và quản lý hồ sơ tài liệu tại văn phòng lãnh đạo
  4. Kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo VTE

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá