Trung tâm Đào tạo VTE - Khóa học Văn thư lưu trữ | Edu2Review

Khóa học Văn thư lưu trữ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Văn thư - Lưu trữ

Thời lượng

1.5 tháng

Tổng quan khóa học

Công tác văn thư là công tác nhằm đảm bảo thông tin văn bản, phục vụ hoạt động quản lý, điều hành trong nhà trường.

Còn công tác lưu trữ là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhằm lựa chọn, lưu giữ, tổ chức một cách khoa học các hồ sơ, tài liệu để phục vụ yêu cầu khai thác, sử dụng của nhà trường và xã hội.

Giữa công tác văn thư và lưu trữ không có sự tách biệt mà có mối quan hệ chặt chẽ, thúc đẩy với nhau. Mối quan hệ này thể hiện qua sự liên tục trong quá trình từ soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản đến lưu trữ hiện hành và đưa vào lưu trữ lịch sử.

Mục tiêu khóa học

  • Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà nước về các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ.
  • Giúp các cơ quan, công ty, xí nghiệp nâng cao năng lực quản lý công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ.

Nội dung chương trình

  1. Quản trị văn phòng
  2. Soạn thảo văn bản
  3. Nghiệp vụ công tác văn thư
  4. Nghiệp vụ công tác lưu trữ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo VTE

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá