Trung tâm Giáo dục Thành Công Việt - Khóa học Hướng dẫn viên du lịch | Edu2Review

Khóa học Hướng dẫn viên du lịch

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hướng dẫn viên du lịch

Thời lượng

1 tháng

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Hệ 1 tháng: Học viên có bằng tốt nghiệp đại học lĩnh vực: Du lịch nhưng không lĩnh vực: Hướng dẫn viên. Thời gian đào tạo: 1 tháng (có lớp cấp tốc), học phí 1,900,000 VNĐ.
 • Hệ 2 tháng: Học viên là những người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng lĩnh vực: du lịch nhưng không chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch hoặc có thể tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, khoa học nhân văn. Thời gian đào tạo: 2 tháng, học phí 2,500,000 VNĐ.
 • Hệ 3 tháng: Học viên là những bạn tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành khác. Thời gian đào tạo: 3 tháng, học phí 2,500,000 VNĐ.

Nội dung khóa học

 • Lịch sử Việt Nam
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Lịch sử văn minh thế giới
 • Tổng Quan du lịch
 • Quản trị kinh doanh lữ hành du lịch
 • Tâm lý khách du lịch
 • Giao tiếp ứng xử trong du lịch
 • Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch
 • Hệ thống chính trị & các văn bản Pháp luật liên quan
 • Địa lý kinh tế & tuyến điểm du lịch
 • Nghiệp vụ hướng dẫn + thực tế

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Giáo dục Thành Công Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá