Trung tâm Giáo dục Thành Công Việt - Khóa học Lễ tân khách sạn | Edu2Review

Khóa học Lễ tân khách sạn

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lễ tân

Thời lượng

2 tháng

Tổng quan khóa học

Nội dung khóa học

1. Các môn cơ sở:
 • Tâm lý khách du lịch
 • Kỹ năng giao tiếp
2. Các môn nghiệp vụ:
 • Giới thiệu về bộ phận Lễ tân
 • Chuẩn bị cho công việc
 • Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết than phiền của khách
 • Đặt buồng
 • Thủ tục nhận buồng và đăng ký
 • Các dịch vụ cho khách trong khách sạn
 • Thủ tục trả buồng và nghiệp vụ thu ngân
 • Hệ thống máy vi tính ở bộ phận Lễ tân
 • Bán hàng và tiếp thị
 • Các xu hướng toàn cầu

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Giáo dục Thành Công Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá