Trung tâm Giáo dục Thành Công Việt - Khóa học Nghiệp vụ buồng phòng | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ buồng phòng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Buồng phòng

Tổng quan khóa học

Nội dung khóa học

1. Các môn cơ sở:

  • Tâm lý khách du lịch
  • Kỹ năng giao tiếp

2. Các môn nghiệp vụ buồng:

  • Giới thiệu tổng quan về nghiệp vụ buồng
  • Chuẩn bị & kết thúc công việc
  • Phục vụ Phòng khách
  • Dịch vụ phục vụ vào buổi tối
  • Kiểm tra phòng khách
  • Khu vực công cộng và các loại lau dọn
  • Công việc của bộ phận phòng
  • Cách giao tiếp với khách

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Giáo dục Thành Công Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá