Trung Tâm Global Manpower

Trung Tâm Global Manpower

14 đánh giá
028 38 230 275 - 08 38 205 311 Hotline: 0901 45 21 31 Mr. Bảo
8.3
Tốt
14 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Thư viện
Câu lạc bộ tiếng Anh
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.8
Cơ sở vật chất
8.0
Môi trường HT
6.0
Thực hành kỹ năng
8.2
Tiến bộ bản thân
8.3
Tư vấn xếp lớp
8.2
Số lượng học viên
9.2
Quan tâm học viên
9.2
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.3
Giáo viên
8.8
Cơ sở vật chất
8.0
Môi trường HT
6.0
Thực hành kỹ năng
8.2
Tiến bộ bản thân
8.3
Tư vấn xếp lớp
8.2
Số lượng học viên
9.2
Quan tâm học viên
9.2
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.3

Khóa học

IELTS Tập trung

IELTS
72 giờ
6.550.000đ
6.450.000đ
6.550.000đ
6.450.000đ

IELTS Tập trung

Trình độ

IELTS

Thời lượng

72 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
6.550.000đ
6.450.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 1 kèm 1 (Cam kết đầu ra)

IELTS
40 giờ
15.700.000đ
15.600.000đ
15.700.000đ
15.600.000đ

IELTS 1 kèm 1 (Cam kết đầu ra)

Trình độ

IELTS

Thời lượng

40 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
15.700.000đ
15.600.000đ
Nhận tư vấn

IELTS Nhóm Academic (3-6 HV)

IELTS
40 giờ
8.300.000đ
8.200.000đ
8.300.000đ
8.200.000đ

IELTS Nhóm Academic (3-6 HV)

Trình độ

IELTS

Thời lượng

40 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
8.300.000đ
8.200.000đ
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm