Trung Tâm Global Manpower | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung Tâm Global Manpower
   Trung Tâm Global Manpower
   Trung Tâm Global Manpower
   Trung Tâm Global Manpower
   4 hình 2 video
   8.7
   Rất tốt
   26 đánh giá

   Khóa học

   10 khóa học

   IELTS 1 kèm 1 (Cam kết đầu ra)

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   40 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 18.000.000 ₫
   Giá cho EduMember 17.250.000 ₫
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   40 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 18.000.000 ₫
   Giá cho EduMember 17.250.000 ₫
   Nhận ngay hoàn tiền 750.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Mô tả chi tiết về lộ trình học

   Học viên sẽ được tham gia test đầu vào sau đó dựa vào kết quả test và mục tiêu, GMP sẽ đưa ra lộ trình học phù hợp cho từng học viên.

   Mô tả Phương pháp giảng dạy

   • Một lớp học có thể có nhiều giáo viên để tập trung vào các kĩ năng khác nhau cho học viên. Học viên được khuyến khích học theo phương pháp khoa học, logic chứ không học thuộc lòng, kể cả đối với từ vựng.
   • Reading học theo phương pháp tìm key words, làm trước và dịch bài sau để thực sự hiểu các cấu trúc phức tạp, việc dịch này cũng cải thiện phần Writing rất nhiều.
   • Speaking học theo phương pháp story-telling, debate và discuss để tăng tính logic và thuyết phục trong câu trả lời, tăng fluency bằng cách hỏi một chủ đề nhiều lần.
   • Listening sẽ được học các từ liên quan và nội dung liên quan trước khi nghe để các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn.
   Tư vấn

   IELTS Academic & General Training (Nhóm 2 HV)

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   40 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.500.000 ₫
   Giá cho EduMember 12.750.000 ₫
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   40 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 13.500.000 ₫
   Giá cho EduMember 12.750.000 ₫
   Nhận ngay hoàn tiền 750.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Mô tả chi tiết về lộ trình học

   Học viên sẽ được tham gia test đầu vào sau đó dựa vào kết quả test và mục tiêu, GMP sẽ đưa ra lộ trình học phù hợp cho từng học viên.

   Mô tả Phương pháp giảng dạy

   • Một lớp học có thể có nhiều giáo viên để tập trung vào các kĩ năng khác nhau cho học viên. Học viên được khuyến khích học theo phương pháp khoa học, logic chứ không học thuộc lòng, kể cả đối với từ vựng.
   • Reading học theo phương pháp tìm key words, làm trước và dịch bài sau để thực sự hiểu các cấu trúc phức tạp, việc dịch này cũng cải thiện phần Writing rất nhiều.
   • Speaking học theo phương pháp story-telling, debate và discuss để tăng tính logic và thuyết phục trong câu trả lời, tăng fluency bằng cách hỏi một chủ đề nhiều lần.
   • Listening sẽ được học các từ liên quan và nội dung liên quan trước khi nghe để các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn.
   Tư vấn

   IELTS Nhóm Academic & General Training (3-8 HV)

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   40 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.300.000 ₫
   Giá cho EduMember 8.550.000 ₫
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   40 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.300.000 ₫
   Giá cho EduMember 8.550.000 ₫
   Nhận ngay hoàn tiền 750.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Mô tả chi tiết về lộ trình học

   Học viên sẽ được tham gia test đầu vào sau đó dựa vào kết quả test và mục tiêu, GMP sẽ đưa ra lộ trình học phù hợp cho từng học viên.

   Mô tả Phương pháp giảng dạy

   • Một lớp học có thể có nhiều giáo viên để tập trung vào các kĩ năng khác nhau cho học viên. Học viên được khuyến khích học theo phương pháp khoa học, logic chứ không học thuộc lòng, kể cả đối với từ vựng.
   • Reading học theo phương pháp tìm key words, làm trước và dịch bài sau để thực sự hiểu các cấu trúc phức tạp, việc dịch này cũng cải thiện phần Writing rất nhiều.
   • Speaking học theo phương pháp story-telling, debate và discuss để tăng tính logic và thuyết phục trong câu trả lời, tăng fluency bằng cách hỏi một chủ đề nhiều lần.
   • Listening sẽ được học các từ liên quan và nội dung liên quan trước khi nghe để các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn.
   Tư vấn

   IELTS Bridge

   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   72 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 5.650.000 ₫
   Giá cho EduMember 4.900.000 ₫
   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   72 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 5.650.000 ₫
   Giá cho EduMember 4.900.000 ₫
   Nhận ngay hoàn tiền 750.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Lộ trình học IELTS tập trung 4 cấp độ: IELTS Bridge -> IELTS 1-> IELTS 2 -> IELTS giải đề, trong đó mỗi cấp độ sẽ là một khóa kéo dài khoảng 3 tháng (72h).

   Mô tả chi tiết về lộ trình học IELTS Bridge

   Dành cho những bạn hầu như chưa biết nhiều về tiếng anh, khả năng tiếp thu được. Khóa này chú trọng:

   • Hướng dẫn và luyện tập tất cả các kiến thức cần thiết để chuẩn hóa hệ thống phát âm.
   • Hệ thống các điểm ngữ pháp căn bản trong bài thi IELTS để có thể tự đặt câu và hiểu các văn bản ngắn
   • Cung cấp và hướng dẫn cách sử dụng vốn từ vựng sử dụng cho các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS.
   • Mục tiêu khóa học: Speaking + Writing task 2 đạt 4.0+.
   • Học phí: 5.650.000 đồng/3 tháng (72h).

   Phương pháp giảng dạy

   • Một lớp học sẽ có thể có thể có nhiều giáo viên để đa dạng trong phương pháp giảng dạy. GMP khuyến khích các học viên học theo kiểu phân tích và hiểu chứ không học thuộc lòng.
   • Không học kỹ năng nào riêng lẻ vì các kĩ năng đều bổ sung cho nhau. Ví dụ học đọc để kết hợp cho Writing task 2...
   • Học viên được khuyến khích tham gia nhiều hoạt động trong lớp như thảo luận, tranh luận hay thuyết trình để tăng sự hứng thú và hiệu quả cho bài học.
   Tư vấn

   IELTS 1

   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   72 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 5.950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   72 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 5.950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Lộ trình học IELTS tập trung 4 cấp độ: IELTS Bridge -> IELTS 1-> IELTS 2 -> IELTS giải đề, trong đó mỗi cấp độ sẽ là một khóa kéo dài khoảng 3 tháng (72h).

   Mô tả chi tiết về lộ trình học IELTS 1

   Khóa này tập trung nhiều hơn vào việc tăng từ vựng và làm quen với IELTS:

   • Phát triển vốn từ vựng với các chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS như: tourism, sport, work, transportation, education và nhiều chủ đề liên quan khác.
   • Hướng dẫn cách viết Writing Task 1 dạng Line, Bar, Pie, Table; Writing Task 2 học cách viết thành một bài hoàn chỉnh.
   • Từ vựng và ngữ pháp chuyên dùng sẽ được luyện tập để tối đa hóa điểm các thành phần này trong bài thi IELTS.
   • Toàn bộ các dạng câu hỏi trong bài thi Listening và Reading đều được luyện tập theo các chủ đề.
   • Học viên sẽ được luyện tập cả 3 phần trong bài thi Speaking. Ngoài ra, khóa học cũng tập trung cải thiện từ vựng, ngữ pháp thông qua khối lượng lớn bài tập về nhà.
   • Mục tiêu sau khóa học: IELTS 5.0+.
   • Học phí: 5.950.000 đồng/3 tháng (72h).

   Phương pháp giảng dạy

   • Một lớp học sẽ có thể có thể có nhiều giáo viên để đa dạng trong phương pháp giảng dạy. GMP khuyến khích các học viên học theo kiểu phân tích và hiểu chứ không học thuộc lòng.
   • Không học kỹ năng nào riêng lẻ vì các kĩ năng đều bổ sung cho nhau. Ví dụ học đọc để kết hợp cho Writing task 2...
   • Học viên được khuyến khích tham gia nhiều hoạt động trong lớp như thảo luận, tranh luận hay thuyết trình để tăng sự hứng thú và hiệu quả cho bài học.
   Tư vấn

   IELTS 2

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   72 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.250.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   72 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.250.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Lộ trình học IELTS tập trung 4 cấp độ: IELTS Bridge -> IELTS 1-> IELTS 2 -> IELTS giải đề, trong đó mỗi cấp độ sẽ là một khóa kéo dài khoảng 3 tháng (72h).

   Mô tả chi tiết về lộ trình học IELTS 2

   • Ôn IELTS một cách chuyên sâu hơn bằng các tài liệu giống với đề thi
   • Phân tích chi tiết cấu trúc toàn bộ các dạng bài thi IELTS Writing Task 1, Task 2, các cụm từ chuyên sử dụng cho IELTS Writing ở từng dạng khác nhau.
   • Học writing task 1 Map, Process và kết hợp chèn ý nghĩa thực tế vào các bài Task 1.
   • Luyện tập Listening và Reading theo các dạng đề thực tế.
   • Học story-telling để luyện speaking part 2.
   • Mục tiêu sau khóa học: IELTS 6.0+.
   • Học phí: 6.250.000 đồng/3 tháng (72h).

   Phương pháp giảng dạy

   • Một lớp học sẽ có thể có thể có nhiều giáo viên để đa dạng trong phương pháp giảng dạy. GMP khuyến khích các học viên học theo kiểu phân tích và hiểu chứ không học thuộc lòng.
   • Không học kỹ năng nào riêng lẻ vì các kĩ năng đều bổ sung cho nhau. Ví dụ học đọc để kết hợp cho Writing task 2...
   • Học viên được khuyến khích tham gia nhiều hoạt động trong lớp như thảo luận, tranh luận hay thuyết trình để tăng sự hứng thú và hiệu quả cho bài học.
   Tư vấn

   IELTS giải đề

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   72 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.550.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   72 giờ
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.550.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Lộ trình học IELTS tập trung 4 cấp độ: IELTS Bridge -> IELTS 1-> IELTS 2 -> IELTS giải đề, trong đó mỗi cấp độ sẽ là một khóa kéo dài khoảng 3 tháng (72h).

   Mô tả chi tiết về lộ trình học IELTS giải đề

   • Giải các đề thi thật IELTS một cách kĩ lưỡng, tăng cường từ vựng chuyên sâu.
   • Thường xuyên được làm các bài test ngay trên lớp.
   • Làm quen với áp lực thời gian thi thật.
   • Mục tiêu sau khóa học: IELTS 6.5+.
   • Học phí: 6.550.000 đồng/3 tháng (72h).


   Phương pháp giảng dạy

   • Một lớp học sẽ có thể có thể có nhiều giáo viên để đa dạng trong phương pháp giảng dạy. GMP khuyến khích các học viên học theo kiểu phân tích và hiểu chứ không học thuộc lòng.
   • Không học kỹ năng nào riêng lẻ vì các kĩ năng đều bổ sung cho nhau. Ví dụ học đọc để kết hợp cho Writing task 2...
   • Học viên được khuyến khích tham gia nhiều hoạt động trong lớp như thảo luận, tranh luận hay thuyết trình để tăng sự hứng thú và hiệu quả cho bài học.
   Tư vấn

   Anh Văn Giao Tiếp

   Giao tiếp Cơ bản
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Giảm ngay 750.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Giảm ngay 750.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 750.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình được xây dựng nhằm giúp học viên:

   • Tự tin trong giao tiếp và bày tỏ quan điểm bản thân một cách dễ dàng, rõ ràng và chính xác.
   • Chủ động hơn trong các cuộc hội thoại với phương pháp học thực tế, phù hợp với từng bối cảnh cụ thể dựa trên nền tảng phát triển kiến thức văn hoá và xã hội.
   • Học nhanh và nhớ lâu thông qua các hoạt động hấp dẫn, bổ ích và tương tác với bạn bè.
   • Giảm bớt sự căng thẳng khi giao tiếp bằng việc học tập và thực hành kĩ năng nói chuyện một cách tự nhiên và không bị lặp ý.
   Tư vấn

   Đào Tạo Giáo Viên

   Các khóa học khác
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Giảm ngay 750.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào
   Giảm ngay 750.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 750.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Nội dung khóa học: Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho những bạn có niềm yêu thích công việc giảng dạy và phát triển con người, muốn tìm hiểu sâu thêm về nguồn gốc và cách thức truyền đạt ngôn ngữ trong việc giảng dạy tiếng Anh. Ngoài ra, những học viên của lớp TEFL có cơ hội thực hành trực tiếp những kỹ năng đã được học ngay tại trung tâm GMP, cùng với sự hướng dẫn của giáo viên chính thức của trung tâm, chúng tôi tin rằng học viên sẽ không chỉ nắm vững kiến thức mà còn ứng dụng tốt nhất trong môi trường lớp học thực tế.

   GMP TEFL không chỉ đơn thuần là một khóa học về kỹ năng giảng dạy mà còn là một nơi để các bạn có thể trau dồi cách bày tỏ quan điểm bản thân một cách rõ ràng và dễ hiểu, hiểu được tâm lý của đối tượng giao tiếp và có những ứng xử phù hợp. Nói cách khác, GMP TEFL còn là một chương trình giúp bạn hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của mình.

   Chương trình gồm 2 phần chính như sau:

   Kiến thức: 80 giờ lý thuyết về IELTS và kỹ năng sư phạm.

   Kĩ năng: Hoàn thành 60 giờ thực hành trong lớp trước giảng viên. Hoàn tất 240 giờ trong các lớp thực tế tại trung tâm GMP

   Tư vấn

   Global Teenglish

   Trẻ em
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng: dành riêng cho các bạn học sinh từ 9 đến 18 tuổi

   Mục tiêu khóa học

   Xây dựng nền tảng học thuật, tư duy ngôn ngữ vững chắc để học viên tự tin dự thi các chứng chỉ quốc tế do Cambridge tổ chức như IELTS hoặc chứng chỉ theo khung đánh giá năng lực ngôn ngữ Châu Âu – CEFR, cấp độ B1, B2. Đảm bảo khả năng xin học bổng Phổ thông và Đại học Quốc tế cho học viên ngay khi còn đang theo học Phổ thông cơ sở tại Việt Nam.

   Tư vấn

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   26 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   WiFi
   Thư viện
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Kiểm tra đầu vào

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   9.1
   Cơ sở vật chất
   7.9
   Môi trường HT
   7.4
   Thực hành kỹ năng
   8.4
   Tiến bộ bản thân
   8.5
   Tư vấn xếp lớp
   8.5
   Số lượng học viên
   9.1
   Quan tâm học viên
   9.3
   Hài lòng về học phí
   8.6
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.9
   Giáo viên
   9.1
   Cơ sở vật chất
   7.9
   Môi trường HT
   7.4
   Thực hành kỹ năng
   8.4
   Tiến bộ bản thân
   8.5
   Tư vấn xếp lớp
   8.5
   Số lượng học viên
   9.1
   Quan tâm học viên
   9.3
   Hài lòng về học phí
   8.6
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.9

   Chi tiết từ học viên

   Tú Trần
   Tú Trần
    

   Chất Lượng Tuyệt Vời

   Đã học khoá học: IELTS ACADEMIC NHÓM tại đây.

   Ưu điểm

   Mình được người chị giới thiệu trung tâm để luyện ielts cấp tốc. Khi test xếp lớp writing của mình 2.0, speaking của mình nói rặn từng từ. Sau 3 tháng học tại đây mình thi tại IDP writing được 6.0 và speaking có vẻ tự nhiên và tự tin hơn. Thầy cô ở trung tâm thì cực kì nhiệt tình và tận tâm. Luôn luôn hỗ trợ mình khi mình gặp khó khăn trong bài học. Nói chung các bạn đăng kí học ở tt là k lo uổng tiền nè :)).

   Điểm cần cải thiện

   Mình thấy giá cả và chất lượng dịch vụ như vậy là phù hợp.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Hài lòng với chất lượng giảng dạy, mấy bạn ở công tác tư vấn và xếp lớp cũng cực kì dễ thương và nhiệt tình.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Thảo Nguyên
   Thảo Nguyên
    

   Ielts Nhóm Academic

   Đã học khoá học: IELTS Nhóm Academic tại đây.

   Ưu điểm

   Giáo viên thân thiện, đáng yêu Tài liệi học tập đa dạng Cơ sở vật chất tốt

   Điểm cần cải thiện

   Không có, môi trường học tập rất tốt

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Các thầy cô vô cùng đáng yêu cũng như có nhiều kinh nghiệm, kiến thức mà rất bổ ích cho việc luyện Tiếng Anh cũng như là thi lấy các văn bằng

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Nhận Xét Về Khóa Học

   Đã học khoá học: IELTS Cấp Tốc tại đây.

   Ưu điểm

   Giáo viên chuyên nghiệp, môi trường học tập tốt. Cơ sở vật chất hoàn thiện và đầy đủ. Anh chị tư vấn viên nhiệt tình và tận tâm.

   Điểm cần cải thiện

   Không cần cải thiện

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trước khi biết đến GMP thì mình là 1 người rất lười học Tiếng Anh. Nhưng khi đến đây và học với các giáo viên thì mình cảm thấy được Tiếng Anh của mình cải thiện từng ngày và tốt hơn.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Lê Xuân Uyên
   Lê Xuân Uyên - Học viên 
    

   Luôn Luôn Lắng Nghe Và Thấu Hiểu Sự Khó Khăn Trong Chuyện Học

   Đã học khoá học: IELTS tại đây.

   Ưu điểm

   - Thầy và cô giáo ở đây rất tận tâm và luôn giúp đỡ học sinh trong quá trình học. - Giảng và dạy rất kỹ cho học sinh từng kỹ năng, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu sự khó khăn trong chuyện học. - Khi yếu một kỹ năng nào trong quá trình học IELTS, cô và đào tạo tuyển sinh sẽ cho học lớp TA để hỗ trợ và giúp đỡ cho học sinh phát triển kỹ năng.

   Điểm cần cải thiện

   - Em thấy hài lòng về trung tâm nên chưa thấy gì cần để cải thiện.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   - Cô giáo luôn lắng nghe lời đề nghị của học sinh. Xem xét và giúp đỡ học sinh tốt hơn. Kiếm tra cuối khóa là một điều tốt cho mọi học sinh. Ở đó sẽ đánh giá thực lực và khả năng của học sinh. Từ đó sẽ giúp học sinh cải thiện điểm yếu tốt hơn.

   Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.

   Giới thiệu

   Trung tâm Anh ngữ Nhân lực Toàn cầu (Global Manpower International Investment Training - GMP) được biết đến là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giảng dạy chuyên sâu Tiếng Anh cho mọi người.

   Global Manpower (website: gmp.globalmanpower.vn) là đơn vị trực thuộc Công ty Đầu tư Quốc tế Nhân lực Toàn cầu, thường tập trung giảng dạy chuyên sâu và bồi dưỡng Tiếng Anh cho tất cả mọi người, những ai có yêu cầu luyện thi lấy chứng chỉ như TOEIC, TOEFL IBT, đặc biệt là IELTS. Ngoài ra trường là đối tác trọng điểm của nhiều doanh nghiệp với những khóa học chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

   Global Manpower là một trung tâm luyện thi chuyên sâu các chứng chỉ quốc tế tại TP HCM

   Global Manpower là một trung tâm luyện thi chuyên sâu các chứng chỉ quốc tế tại TPHCM

   Giới thiệu về Global Manpower

   Global Manpower là trường Anh ngữ chuyên đào tạo các khóa học luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế như TOEIC, TOEFL IBT và đặc biệt chuyên sâu về IELTS. Bên cạnh những khóa học thông thường, trường còn cung cấp các khóa học Business như Đào tạo doanh nghiệp, Tiếng Anh ứng dụng.

   Dù là một trung tâm mới nhưng Global Manpower hoạt động rất nhiệt tình, xác định mục tiêu và hướng đi rõ ràng cho trung tâm, lấy kết quả của học viên làm mục tiêu hoạt động chính. Ngoài việc giảng dạy trường còn liên kết với các đối tác doanh nghiệp để đào tạo học viên chuyên sâu, giúp mọi người có thể giao tiếp thông thạo bằng Tiếng Anh ở môi trường thương mại quốc tế.

   Giới thiệu chung về Anh ngữ Global Manpower tại TP HCM

   Giới thiệu chung về Anh ngữ Global Manpower tại TPHCM

   Cơ sở vật chất

   Hiện tại trường có 2 cơ sở tại TP HCM:

   Cơ sở chính: 7 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP HCM.
   Chi nhánh Quận 7: 101 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Q.7, TP HCM.

   Trường cung cấp cơ sở vật chất đầy đủ cho học viên, trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn môi trường học tập Quốc tế. Bên cạnh đó, giáo trình được soạn thảo đặc biệt dành cho học viên Global Manpower nhằm giúp các bạn nâng cao khả năng tiếp thu bài ngay tại lớp và phát triển nhanh các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, tự tin trong giao tiếp và đạt thang điểm cao ở các chương trình Quốc tế.


   Không gian lớp học thoáng tạo sự tương tác giữa giáo viên và học viên dễ dàng

   Không gian lớp học thoáng tạo sự tương tác giữa giáo viên và học viên dễ dàng

   Lớp học của Global Manpower được trang bị đầy đủ bàn ghế hiện đại tạo không gian thoải mái cho học viên khi theo học tại đây

   Lớp học của Global Manpower được trang bị đầy đủ bàn ghế hiện đại tạo không gian thoải mái cho học viên khi theo học tại đây

   Đội ngũ giảng viên

   Đội ngũ giảng viên tại trường đều có học vị cao, trình độ chuyên môn giỏi và nhiệt tình với học viên. Các thầy cô đều xác định thành công của học viên là niềm vui của mọi người, chính vì vậy mà thầy cô luôn tận tâm trong quá trình giảng dạy của mình.

   Bên cạnh việc cung cấp kiến thức về mặt lý thuyết, giảng viên tại trường có chú trọng đến kiến thức văn hóa học học viên, cung cấp những bài học cuộc sống bởi phải hiểu biết sâu rộng thì mới hoàn thiện bài thi một cách trọn vẹn nhất.

   Giảng viên nhiệt tình kèm từng học viên trong giờ học đảm bảo kết quả học tập

   Giảng viên nhiệt tình kèm từng học viên trong giờ học đảm bảo kết quả học tập

   Nguồn: Trung Tâm Global Manpower

   Địa điểm