Chất Lượng Giảng Dạy Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giảng Dạy Tuyệt Vời

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt huyết, nhiệt tình.
- Không gian học tập thoải mái.
- Chất lượng giảng dạy tuyệt vời.

Điểm cần cải thiện

- Chưa có hoạt động ngoại khóa cho học viên.
- Phòng học hơi nhỏ.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khả năng nghe và đọc tiến bộ rõ rệt.
- Khả năng giao tiếp được cải thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn