Chất Lượng Giáo Viên Giảng Dạy Tốt, Có Chuyên Môn Cao | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giáo Viên Giảng Dạy Tốt, Có Chuyên Môn Cao

Ưu điểm

- Chất lượng giáo viên giảng dạy tốt, có chuyên môn cao.
- Thân thiện, tư vấn đầy đủ thông tin cho những người mới.
- Học phí phù hợp cho sinh viên.

Điểm cần cải thiện

- Cải thiện cơ sở vật chất, mở rộng phòng ốc.

Trải nghiệm và lời khuyên

Thấy rất ổn, được giáo viên kèm cặp cải thiện khả năng nghe tiếng Anh, nói tốt hơn so với trước.
Lời khuyên: các bạn học viên mới cần cố gắng khi đã lựa chọn học ở trung tâm Halo.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn