Thầy Dạy Hay, Thương Học Sinh, Tận Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Dạy Hay, Thương Học Sinh, Tận Tình

Ưu điểm

- Thầy dạy hay, thương học sinh, tận tình.
- Cơ sở vật chất đầy đủ để phục vụ cho việc học.
- Đặc biệt nhiều chương trình hấp dẫn cho sinh viên.

Điểm cần cải thiện

- Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Các kỹ năng của bản thân tăng lên đáng kể khi trước khi học tôi đã học rất tệ về tiếng Anh, kỹ năng đọc và nghe rất kém. Sau khi vào học thì kỹ năng đã tăng lên rất nhiều so với trước, có thể nghe được và nói sơ sơ tiếng Anh hơn lúc trước khi học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn