Trung tâm Kế toán ACA - Khóa học Ôn thi đại lý thuế | Edu2Review

Khóa học Ôn thi đại lý thuế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ tài chính

Thời lượng

18 buổi

Mục tiêu khóa học

  • Chuẩn bị kiến thức sát với đề thi Đại lý thuế nhằm giúp học viên đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi.
  • Rèn luyện bài tập thường xuyên giúp học viên làm quen các dạng đề thi, cấu trúc đề thi cũng như độ khó của bài thi.
  • Đem đến nguyên tắc và bản chất của các sắc thuế, giúp học viên tự nghiên cứu, giải thích các tình huống và phục vụ công việc sau này.
  • Đem đến kiến thức thực tế chuyên sâu, giải quyết tình huống thực tế một cách trực quan nhất giúp học viên có thể làm tốt công việc sau khóa học.

Nội dung khóa học

Chương trình tập trung vào các loại thuế (thuế GTGT, TNDN, TTĐB, BVMT...), các hóa đơn chứng từ, thủ tục kê khai và thực hiện hành thuế; phí, lệ phí;... Cuối khóa học, học viên được thực hành các bài tập và hướng dẫn các nguyên tắc ôn thi.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Kế toán ACA

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá