Trung tâm Kế toán ACA | Edu2Review
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trung tâm Kế toán ACA

   Trung tâm Kế toán ACA
   Trung tâm Kế toán ACA
   Trung tâm Kế toán ACA
   Trung tâm Kế toán ACA
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   8 khóa học

   Ôn thi đại lý thuế

   Nghiệp vụ tài chính
   18 buổi
   Học phí 4.000.000 ₫
   Nghiệp vụ tài chính
   18 buổi
   Học phí 4.000.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Chuẩn bị kiến thức sát với đề thi Đại lý thuế nhằm giúp học viên đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi.
   • Rèn luyện bài tập thường xuyên giúp học viên làm quen các dạng đề thi, cấu trúc đề thi cũng như độ khó của bài thi.
   • Đem đến nguyên tắc và bản chất của các sắc thuế, giúp học viên tự nghiên cứu, giải thích các tình huống và phục vụ công việc sau này.
   • Đem đến kiến thức thực tế chuyên sâu, giải quyết tình huống thực tế một cách trực quan nhất giúp học viên có thể làm tốt công việc sau khóa học.

   Nội dung khóa học

   Chương trình tập trung vào các loại thuế (thuế GTGT, TNDN, TTĐB, BVMT...), các hóa đơn chứng từ, thủ tục kê khai và thực hiện hành thuế; phí, lệ phí;... Cuối khóa học, học viên được thực hành các bài tập và hướng dẫn các nguyên tắc ôn thi.

   Tư vấn

   Kế toán thuế dành cho người quản lý doanh nghiệp

   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 5.000.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 5.000.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Trang bị các kiến thức ở mức độ cơ bản, không quá chuyên sâu để người quản lý doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quan về các vấn đề kế toán – Thuế và các vấn đề liên quan.
   • Giúp chủ doanh nghiệp hiểu được công tác kế toán – Thuế tại bộ phận kế toán doanh nghiệp.
   • Giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát được các rủi ro, cũng như kiểm soát công việc nhân viên tại doanh nghiệp.

   Nội dung khóa học

   • Buổi 1: Thủ tục Kế toán – Thuế ban đầu khi mới thành lập doanh nghiệp
   • Buổi 2: Các loại báo cáo bắt buộc, thời hạn nộp và đánh giá công tác kế toán thuế
   • Buổi 3: Thuế và quản lý thuế doanh nghiệp từ góc độ cơ quan thuế
   • Buổi 4: Kiểm tra và đánh giá công việc Kê khai, nộp thuế của nhân viên
   • Buổi 5: Kiểm tra và đánh giá công việc kế toán, báo cáo tài chính
   • Buổi 6: Lao động, bảo hiểm, kinh phí công đoàn…và các vấn đề liên đến người lao động
   • Buổi 7: Báo cáo quản trị và trình bày báo cáo quản trị cho người quản lý
   • Buổi 8: Trao đổi thực tế của doanh nghiệp và tư vấn xử lý (vấn đề của doanh nghiệp học viên và tư vấn của giảng viên)
   Tư vấn

   Kế toán trưởng doanh nghiệp

   Kế toán trưởng
   1.5 tháng
   Học phí 2.200.000 ₫
   Kế toán trưởng
   1.5 tháng
   Học phí 2.200.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán...
   • Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân

   Nội dung chương trình

   Chương trình gồm 11 chuyên đề và được chia thành 2 phần:

   Phần 1: Kiến thức chung

   • Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
   • Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp
   • Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế
   • Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư.
   • Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, TT và bảo lãnh giữa DN với NH và tổ chức tài chính.

   Phần 2: Kiến thức nghiệp vụ

   • Chuyên đề 6: Pháp luật kế toán
   • Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ Kế toán trưởng DN
   • Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp
   • Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
   • Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.
   • Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
   Tư vấn

   Kế toán thực hành – BCT – BCTC

   Kế toán - kiểm toán
   2 tháng
   Học phí 2.000.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   2 tháng
   Học phí 2.000.000 ₫

   Nội dung khóa học

   Học viên sẽ được phát 1 bộ hồ sơ, chứng từ thực tế gồm: Hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo có, báo nợ, phiếu nhập kho, xuất kho, tờ khai thuế… Dựa vào đó học viên được hướng dẫn xử lý và thực hành trên các phần mềm kế toán, chi tiết như sau:

   I. Học lên sổ sách: Thực hành hạch toán, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế; thực hành tính lương, trích lương, trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí, CCDC; thực hành lập các bảng biểu; thực hành lập các sổ quỹ tiền mặt – tiền gửi ngân hàng...

   II. Học lập báo cáo tài chính cuối năm:học thực hành kế toán tổng hợp: Thực hành lập bảng cân đối kế toán; thực hành lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ...

   III. Học thực hành kế toán thuế trên phần mềm HTKK: Thực hành viết hóa đơn GTGT và xử lý các trường hợp liên quan đến hóa đơn; thực hành kê khai thuế môn bài, cách xác định bậc thuế môn bài phải nộp của doanh nghiệp; thực hành kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý, cách xác định xem doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai khấu trừ hay trực tiếp, kê khai theo tháng hay theo quý...

   Tư vấn

   Thực hành khai báo thuế và quyết toán thuế

   Nghiệp vụ tài chính
   6 buổi
   Học phí 700.000 ₫
   Nghiệp vụ tài chính
   6 buổi
   Học phí 700.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Giúp các bạn hiểu và thực hành việc kê khai trong thời gian ngắn nhất
   • Thành thạo trong việc chuẩn bị các tờ khai tháng, quý, quyết toán năm tại doanh nghiệp
   • Chuẩn bị nền tảng để làm một Chuyên viên thuế hoặc Tax Manager trong tương lai.

   Nội dung khóa học

   1. Hướng dẫn và thực hành khai báo thuế GTGT
   2. Hướng dẫn và thực hành khai báo thuế TNCN
   3. Hướng dẫn và thực hành kê khai thuế nhà thầu
   4. Hướng dẫn và thực hành quyết toán thuế TNCN
   5. Hướng dẫn và thực hành quyết toán thuế TNDN
   Tư vấn

   Thực hành bảng lương, bảo hiểm, TNCN

   Lương & bảo hiểm
   Học phí 600.000 ₫
   Lương & bảo hiểm
   Học phí 600.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Giúp các bạn hiểu và thực hành việc kê khai trong thời gian ngắn nhất
   • Thành thạo trong việc chuẩn bị các tờ khai tháng, quý, quyết toán năm tại doanh nghiệp
   • Chuẩn bị nền tảng để làm một Chuyên viên thuế hoặc Tax Manager trong tương lai.

   Nội dung khóa học

   • Buổi 1: Lý thuyết TNCN
   • Buổi 2: Lý thuyết Bảo hiểm theo qui định mới áp dụng từ năm 2018
   • Buổi 3: Hướng dẫn và thực hành thiết kế bảng lương
   • Buổi 4: Hướng dẫn kê khai thuế TNCN
   • Buổi 5: Hướng dẫn và thực hành khai báo thuế TNCN
   • Buổi 6: Hướng dẫn và thực hành quyết toán thuế TNCN
   Tư vấn

   Thuế thực tế và chuyên sâu

   Nghiệp vụ khai báo thuế
   10 buổi
   Học phí 1.000.000 ₫
   Nghiệp vụ khai báo thuế
   10 buổi
   Học phí 1.000.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Giúp các bạn hiểu và thực hành việc kê khai trong thời gian ngắn nhất
   • Thành thạo trong việc chuẩn bị các tờ khai tháng, quý, quyết toán năm tại doanh nghiệp
   • Chuẩn bị nền tảng để làm một Chuyên viên thuế hoặc Tax Manager trong tương lai.

   Nội dung khóa học

   1. Hướng dẫn thực hành tình huống hóa đơn
   2. Lý thuyết thuế GTGT
   3. Hướng dẫn và thực hành khai báo thuế GTGT
   4. Lý thuyết thuế TNCN
   5. Hướng dẫn và thực hành khai báo thuế TNCN
   6. Hướng dẫn tính thuế nhà thầu
   7. Hướng dẫn và thực hành kê khai thuế nhà thầu
   8. Lý thuyết thuế TNDN
   9. Hướng dẫn và thực hành quyết toán thuế TNCN
   10. Hướng dẫn và thực hành quyết toán thuế TNDN
   Tư vấn

   Phân tích rủi ro báo cáo tài chính doanh nghiệp

   Nghiệp vụ tài chính
   8 buổi
   Học phí 3.500.000 ₫
   Nghiệp vụ tài chính
   8 buổi
   Học phí 3.500.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   Chất lượng báo cáo tài chính (BCTC) là điều quan trọng để giúp doanh nghiệp ra các quyết định kinh tế. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau và nhiều mục đích khác nhau mà BCTC đã được lập sẽ chứa nhiều thông tin sai sót, thông tin “ẩn”, hoặc thậm chí là “nhạy cảm” mà người đọc BCTC không phát hiện được. Điều này mang đến nhiều rủi ro cho các quyết định kinh tế của những người sử dụng thông tin BCTC.

   Do đó, Trung tâm ACA đã thiết kế khóa học này nhằm mục tiêu giúp học viên có một cái nhìn toàn diện về BCTC doanh nghiệp, những sai sót thường gặp và những rủi ro ảnh hưởng đến chất lượng BCTC.

   Nội dung khóa học

   1. Giới thiệu BCTC
   2. Phân tích từng tài khoản Bảng CĐPS, phân tích từng hạng mục cơ bản của bảng CĐKT, KQKD, LCTC.
   3. Phân tích tổng thể BCTC.
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu chung

   Với sự phát triển nhanh và không ngừng của nền kinh tế, các doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi ở người kế toán trình độ cao hơn cả về kỹ năng lẫn kinh nghiệm trong công tác hạch toán kế toán, đồng thời Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều thông tư, nghị định mới phù hợp với sự phát triển đó. Xuất phát từ tình hình thực tế như trên, Trung tâm Đào tạo Kế toán chuyên nghiệp ACA thuộc Công ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Chuyên Nghiệp ACA mở các lớp kế toán thực hành. Bên cạnh đó với đội ngũ Giáo viên giảng dạy giàu kinh nghiệm, nhiệt tình có khả năng truyền thụ giúp học viên tiếp thu kiến thức, cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và có vốn kiến thức Kế toán - Kiểm toán để áp dụng vào thực tiễn của doanh nghiệp.

   Trung tâm Kế toán ACATrung tâm Kế toán ACA

   Nguồn: Trung tâm Kế toán ACA

   *Thông tin của trung tâm được cập nhật vào 09/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay