Trung tâm Kế toán ACA - Khóa học Thực hành bảng lương, bảo hiểm, TNCN | Edu2Review

Khóa học Thực hành bảng lương, bảo hiểm, TNCN

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lương & bảo hiểm

Mục tiêu khóa học

  • Giúp các bạn hiểu và thực hành việc kê khai trong thời gian ngắn nhất
  • Thành thạo trong việc chuẩn bị các tờ khai tháng, quý, quyết toán năm tại doanh nghiệp
  • Chuẩn bị nền tảng để làm một Chuyên viên thuế hoặc Tax Manager trong tương lai.

Nội dung khóa học

  • Buổi 1: Lý thuyết TNCN
  • Buổi 2: Lý thuyết Bảo hiểm theo qui định mới áp dụng từ năm 2018
  • Buổi 3: Hướng dẫn và thực hành thiết kế bảng lương
  • Buổi 4: Hướng dẫn kê khai thuế TNCN
  • Buổi 5: Hướng dẫn và thực hành khai báo thuế TNCN
  • Buổi 6: Hướng dẫn và thực hành quyết toán thuế TNCN

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Kế toán ACA

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá