Trung tâm Kế toán ACA - Khóa học Thuế thực tế và chuyên sâu | Edu2Review

Khóa học Thuế thực tế và chuyên sâu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ khai báo thuế

Thời lượng

10 buổi

Mục tiêu khóa học

 • Giúp các bạn hiểu và thực hành việc kê khai trong thời gian ngắn nhất
 • Thành thạo trong việc chuẩn bị các tờ khai tháng, quý, quyết toán năm tại doanh nghiệp
 • Chuẩn bị nền tảng để làm một Chuyên viên thuế hoặc Tax Manager trong tương lai.

Nội dung khóa học

 1. Hướng dẫn thực hành tình huống hóa đơn
 2. Lý thuyết thuế GTGT
 3. Hướng dẫn và thực hành khai báo thuế GTGT
 4. Lý thuyết thuế TNCN
 5. Hướng dẫn và thực hành khai báo thuế TNCN
 6. Hướng dẫn tính thuế nhà thầu
 7. Hướng dẫn và thực hành kê khai thuế nhà thầu
 8. Lý thuyết thuế TNDN
 9. Hướng dẫn và thực hành quyết toán thuế TNCN
 10. Hướng dẫn và thực hành quyết toán thuế TNDN

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Kế toán ACA

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá