Trung tâm Kế toán An Tâm - Khóa học Đại lý thuế | Edu2Review

Khóa học Đại lý thuế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ khai báo thuế

Thời lượng

21 buổi

Tổng quan khóa học

  • Chuẩn bị kiến thức sát với đề thi đại lý thuế nhằm giúp học viên đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi.
  • Rèn luyện bài tập thường xuyên giúp học viên làm quen các dạng đề thi.
  • Đem đến nguyên tắc và bản chất của các sắc thuế, giúp học viên tự nghiên cứu, giải thích các tình huống và phục vụ công việc sau này.
  • Đem đến kiến thức thực tế chuyên sâu, giải quyết tình huống thực tế một cách trực quan nhất giúp học viên có thể làm tốt công việc sau khóa học.

Nội dung chương trình

  1. Tổng quan đại lý thuế và luật quản lý thuế, hóa đơn chứng từ
  2. Thuế giá trị gia tăng
  3. Thuế thu nhập cá nhân
  4. Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà thầu
  5. Thực hành bài tập

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Kế toán An Tâm

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá