Trung tâm Kế toán An Tâm | Edu2Review
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Kế toán An Tâm
   Trung tâm Kế toán An Tâm
   Trung tâm Kế toán An Tâm
   Trung tâm Kế toán An Tâm
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   9 khóa học

   Kế toán sơ cấp

   Kế toán - kiểm toán
   12 buổi
   Học phí 1.800.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   12 buổi
   Học phí 1.800.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Khóa học kế toán sơ cấp giúp học viên có hiểu biết về công việc của một kế toán từ lập chứng từ, hạch toán vào phần mềm, khóa sổ, lập báo cáo tài chính và là nền tảng để tham gia kế toán thực hành thực tế.

   Khóa học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán. Bao gồm những khái niệm Kế toán là gì? Báo cáo tài chính là gì? Ý nghĩa của từng báo cáo tài chính…cũng như công việc của phòng kế toán. Từ bước đệm căn bản này, bạn sẽ tự tin khi làm việc với phòng kế toán.

   Nội dung chương trình

   1. Bản chất của kế toán; kế toán vốn bằng tiền
   2. Kế toán tài sản cố định; khấu hao TSCĐ; CCDC; CP trả trước; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
   3. Kế toán hàng tồn kho; kế toán bán hàng + Các khoản giảm trừ doanh thu + DT hoạt động tài chính + CP tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + CP khác
   4. Kế toán các bút toán cuối kỳ + Bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh và Lập báo cáo tài chính
   Tư vấn

   Kế toán thực hành thực tế

   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 3.500.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 3.500.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Khóa học kế toán thực hành thực tế giúp bạn nắm vững hóa đơn chứng từ, chính sách thuế, kê khai và quyết toán thuế. Tự tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp (Từ lập chứng từ – hạch toán vào phần mềm – khai thuế và quyết toán thuế – lập báo cáo tài chính)

   Nội dung chương trình

   1. Hóa đơn – chứng từ – thuế môn bài
   2. Thuế giá trị gia tăng
   3. Thuế thu nhập cá nhân
   4. Thuế thu nhập doanh nghiệp, lập báo cáo tài chính
   5. Thực hành
   Tư vấn

   Kế toán tổng hợp thực hành

   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 4.900.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 4.900.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Khoá học Kế toán tổng hợp thực hành tế cho người mới bắt đầu tại TPHCM giúp bạn nắm vững lý thuyết chế độ kế toán doanh nghiệp; nắm vững hóa đơn chứng từ – chính sách thuế – kê khai và quyết toán thuế; tự tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp “từ lập chứng từ – hạch toán vào phần mềm – kê khai và quyết toán thuế – lập báo cáo tài chính

   Nội dung chương trình

   1. Bản chất của kế toán; kế toán vốn bằng tiền
   2. Kế toán tài sản cố định; chi phí trả trước và CCDC; tiền lương và các khoản trích theo lương
   3. Kế toán hàng tồn kho; kế toán bán hàng; các khoản giảm trừ doanh thu; doanh thu hoạt động tài chính; chi phí tài chính; kế toán các khoản thu nhập khác; chi phí khác
   4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
   5. Kế toán các bút toán cuối kỳ; bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh và lập báo cáo tài chính
   6. Hóa đơn – chứng từ – thuế môn bài
   7. Thuế giá trị gia tăng
   8. Thuế thu nhập cá nhân
   9. Thuế thu nhập doanh nghiệp
   10. Thực hành
   Tư vấn

   Kế toán doanh nghiệp thực hành và khai báo thuế

   Kế toán - kiểm toán
   26 buổi
   Học phí 4.900.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   26 buổi
   Học phí 4.900.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Khóa học Kế toán doanh nghiệp và Khai báo thuế được thiết kế theo như cầu của nhà tuyển dụng sẽ giúp bạn có được những kinh nghiệm quý báu tương đương với người đã làm kế toán tổng hợp 2 năm về kế toán trên bộ hồ sơ chứng từ thực tế tại doanh nghiệp. Bạn sẽ được thực hành khai báo thuế trên phần mềm kê khai thuế của Tổng cục thuế và kê khai thuế qua mạng

   Nội dung chương trình

   1. Nguyên lý kế toán (1 buổi)
   2. Kế toán tài chính doanh nghiệp (11 buổi)
   3. Thực hành khai báo thuế (9 buổi)
   4. Thực hành kế toán trên phần mềm dựa trên chứng từ thực tế từ doanh nghiệp (6 buổi)
   Tư vấn

   Thực hành khai báo thuế chuyên nghiệp

   Kế toán - kiểm toán
   9 buổi
   Học phí 2.300.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   9 buổi
   Học phí 2.300.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Khóa học thực hành khai báo thuế chuyên nghiệp giúp bạn am hiểu về hóa đơn chứng từ, chính sách thuế (TNCN, GTGT, TNDN), khai báo được tờ khai thuế hàng tháng và quyết toán thuế cuối năm.

   Khóa học mục đích giúp cho các bạn nắm vững các chính sách thuế và chính sách hóa đơn chứng từ. Để từ đó kê khai và quyết toán thuế một cách tự tin và đúng theo quy định của Pháp luật về thuế mà không có sai sót xảy ra.

   Nội dung chương trình

   1. Hóa đơn – chứng từ – thuế môn bài
   2. Thuế giá trị gia tăng
   3. Thuế thu nhập cá nhân
   4. Thuế thu nhập doanh nghiệp
   Tư vấn

   Lập báo cáo tài chính – Quyết toán thuế

   Phân tích tài chính
   10 buổi
   Học phí 2.300.000 ₫
   Phân tích tài chính
   10 buổi
   Học phí 2.300.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Khóa học Lập báo cáo tài chính – Quyết toán thuế trong 10 buổi giúp bạn hiểu rõ chính sách thuế TNDN, TNCN, lập được BCTC, tờ khai quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN đúng theo quy định của pháp luật

   Nội dung chương trình

   1. Các công việc cuối kỳ trước khi lập báo cáo tài chính
   2. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
   3. Lập bảng cân đối kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh
   4. Lập Lưu chuyển tiền tệ
   5. Thuyết minh báo cáo tài chính
   6. Nâng cao lập báo cáo tài chính của công ty có chi nhánh và công ty công ty con.
   7. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
   8. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
   Tư vấn

   Sử dụng phần mềm Misa

   Kế toán - kiểm toán
   8 buổi
   Học phí 1.500.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   8 buổi
   Học phí 1.500.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Khóa học giúp bạn hiểu biết sâu sắc cách sử dụng phần mềm kế toán MISA trong khoảng thời gian ngắn nhất. Giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh sai sót khi làm bằng tay, quản lý dòng tiền và sổ sách kế toán một cách khoa học tạo hiệu quả cao trong công việc.

   Nội dung chương trình

   1. Giới thiệu chung phần mềm kế toán Misa
   2. Thực hành trên bộ chứng từ thực tế của một doanh nghiệp
   3. Kiểm tra đối chiếu số liệu trước khi lập báo cáo tài chính
   Tư vấn

   Đại lý thuế

   Nghiệp vụ khai báo thuế
   21 buổi
   Học phí 3.500.000 ₫
   Nghiệp vụ khai báo thuế
   21 buổi
   Học phí 3.500.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   • Chuẩn bị kiến thức sát với đề thi đại lý thuế nhằm giúp học viên đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi.
   • Rèn luyện bài tập thường xuyên giúp học viên làm quen các dạng đề thi.
   • Đem đến nguyên tắc và bản chất của các sắc thuế, giúp học viên tự nghiên cứu, giải thích các tình huống và phục vụ công việc sau này.
   • Đem đến kiến thức thực tế chuyên sâu, giải quyết tình huống thực tế một cách trực quan nhất giúp học viên có thể làm tốt công việc sau khóa học.

   Nội dung chương trình

   1. Tổng quan đại lý thuế và luật quản lý thuế, hóa đơn chứng từ
   2. Thuế giá trị gia tăng
   3. Thuế thu nhập cá nhân
   4. Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà thầu
   5. Thực hành bài tập
   Tư vấn

   Kế toán bằng Excel

   Kế toán - kiểm toán
   12 buổi
   Học phí 2.400.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   12 buổi
   Học phí 2.400.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Kế toán luôn là một trong những ngành nghề thường xuyên xử lý rất nhiều số liệu và đòi hỏi sự chính xác cao. Mỗi nhân viên kế toán đều cần thiết phải trang bị cho mình những kỹ năng nhất định để có thể làm việc nhanh và hiệu quả.

   Chính vì thế mà, trung tâm mở lớp “ Khóa học kế toán Excel” với mục tiêu giúp học viên sử dụng thành thạo Excel để hạch toán, lên sổ sách, lập báo cáo tài chính, thiết lập bảng lương, phiếu thu, phiếu nhập theo đúng quy định của bộ tài chính.

   Nội dung chương trình

   1. Giới thiệu MS Excel
   2. Các hàm thông dụng trong Excel
   3. Trích lọc dữ liệu và Lập báo cáo thống kê bằng Pivot table
   4. Ứng dụng Excel để lập các phần mềm Kế toán
   5. Thực hành lên sổ nhật ký chung, sổ cái, lập BCTC, quyết toán thuế TNDN và quyết toán thuế TNCN cuối năm.
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu chung

   Đây là một trung tâm đào tạo kế toán đáng tin cậy và chất lượng. Khóa học của trung tâm đã đáp ứng rất tốt nhu cầu công việc về thuế và kế toán cho học viên mà những trung tâm khác đã không đáp ứng được.

   Đội ngũ giảng viên và học viên tại Trung tâm Kế toán An TâmĐội ngũ giảng viên và học viên tại Trung tâm Kế toán An Tâm

   Đội ngũ giảng viên

   Đội ngũ giảng viên là những thầy cô cử nhân kinh tế trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, có Chứng chỉ đại lý thuế và là một trong những thành viên của Hội Tư vấn thuế Việt Nam. Thầy cô đã từng có kinh nghiệm dày dạn trong công tác trong ngành kế toán, tư vấn thuế, đăng ký kinh doanh hơn 5 năm trong tất cả các lĩnh vực thương mại dịch vụ, xây dựng, sản xuất; Hoàn thiện sổ sách , chứng từ theo đúng chuẩn mực KTVN; Gỡ rối sổ sách, tư vấn hoàn thiện bộ máy kế toán cho doanh nghiệp; tham gia nhiều đợt quyết toán thuế, xử lý các tình huống khó trong nghề kế toán; trình độ chuyên môn.

   Nguồn: Trung tâm Kế toán An Tâm

   *Thông tin của trung tâm được cập nhật vào 09/1019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay