Trung tâm Kế toán An Tâm - Khóa học Kế toán thực hành thực tế | Edu2Review

Khóa học Kế toán thực hành thực tế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Tổng quan khóa học

Khóa học kế toán thực hành thực tế giúp bạn nắm vững hóa đơn chứng từ, chính sách thuế, kê khai và quyết toán thuế. Tự tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp (Từ lập chứng từ – hạch toán vào phần mềm – khai thuế và quyết toán thuế – lập báo cáo tài chính)

Nội dung chương trình

  1. Hóa đơn – chứng từ – thuế môn bài
  2. Thuế giá trị gia tăng
  3. Thuế thu nhập cá nhân
  4. Thuế thu nhập doanh nghiệp, lập báo cáo tài chính
  5. Thực hành

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Kế toán An Tâm

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá