Trung tâm Kế toán An Tâm - Khóa học Lập báo cáo tài chính – Quyết toán thuế | Edu2Review

Khóa học Lập báo cáo tài chính – Quyết toán thuế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phân tích tài chính

Thời lượng

10 buổi

Tổng quan khóa học

Khóa học Lập báo cáo tài chính – Quyết toán thuế trong 10 buổi giúp bạn hiểu rõ chính sách thuế TNDN, TNCN, lập được BCTC, tờ khai quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN đúng theo quy định của pháp luật

Nội dung chương trình

  1. Các công việc cuối kỳ trước khi lập báo cáo tài chính
  2. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
  3. Lập bảng cân đối kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh
  4. Lập Lưu chuyển tiền tệ
  5. Thuyết minh báo cáo tài chính
  6. Nâng cao lập báo cáo tài chính của công ty có chi nhánh và công ty công ty con.
  7. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
  8. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Kế toán An Tâm

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá