Trung tâm Kỹ năng mềm Tâm Việt - Khóa học Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng bán hàng

Tổng quan khóa học

Khóa đào tạo này giúp học viên nâng cao khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, chăm sóc khách hàng và bán hàng hiệu quả.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Kỹ năng mềm Tâm Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá