Trung tâm Kỹ năng mềm Tâm Việt - Khóa học Kỹ năng lãnh đạo & quản lý hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng lãnh đạo & quản lý hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Tổng quan khóa học

 • Hiểu khái niệm về quản lý.
 • Phân biệt lãnh đạo và quản lý.
 • Tư duy của người quản lý.
 • Vai trò, trách nhiệm và công việc của người lãnh đạo và quản lý.
 • Áp dụng kỹ năng quản lý, giám sát nhân viên cấp dưới hiệu quả.
 • Giao quyền, giao việc cho cấp dưới làm việc.
 • Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch triển khai.
 • Vận dụng các kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên.
 • Có kỹ năng giải quyết và tổ chức công việc hiệu quả.
 • Áp dụng tốt các phương thức điều hành, hội họp.
 • Tâm thái & năng lượng đỉnh cao của người lãnh đạo.

Nội dung khóa học

1. Tâm thế lãnh đạo, quản lý xuất chúng

 • Năng lượng đỉnh cao của người lãnh đạo
 • Khởi tạo & duy trì tâm thế xuất chúng
 • Các phương pháp nạp & duy trì năng lượng đỉnh cao
 • Tâm thế Phụng sự kiệt xuất của người lãnh đạo
 • Tái lập trình: Win - Win - Win cho Tôi, Đối tác & Xã hội

2. Nghệ thuật Lãnh đạo, quản lý hiệu quả:

 • 5 cấp lãnh đạo & quản lý hiệu quả
 • Lãnh đạo, quản lý 360 độ
 • Thấu hiểu chính mình để thấu hiểu đối tác
 • Lãnh đạo & quản lý bằng quản trị nhân hiệu
 • Kỹ năng giao việc & giao quyền
 • Kỹ năng tạo động lực

3. Kỹ năng giải quyết vấn đề

 • Mục tiêu SMART & SMARTER
 • Kế hoạch hành động STARS: Thiết lập kế hoạch hành động, khích lệ và giám sát, tổng kết và đánh giá

4. Đồng đội sáng tạo giải quyết vấn đề

 • Nguyên tắc sáng tạo & tổ chức công việc
 • Công cụ tư duy sáng tạo
 • Giải quyết xung đột

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Kỹ năng mềm Tâm Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá