Trung tâm Kỹ năng mềm Tâm Việt - Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian & tổ chức công việc | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian & tổ chức công việc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý thời gian

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu

 • Sau khi hoàn thành khoá học, học viên làm được:
 • Mô tả được qui trình hoạch định và kiểm soát công việc;
 • Tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc;
 • Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm soát một công việc có nhiều người tham gia;
 • Áp dụng các nguyên tắc hoạch định và kiểm soát khi quản lý công việc với nguồn lực bị chia sẻ.
 • Hiểu rõ giá trị của thời gian;
 • Có phương pháp quản lý thời gian tốt nhất

Nội dung khóa học

1. Tâm thế xuất chúng

 • Cơ chế hành vi của con người
 • Dịch chuyển kiến thức đến kỹ năng và âm thế
 • Khởi tạo và duy trì tâm thế

2. Quy trình thực hiện công việc hiệu quả

 • Định nghĩa công việc
 • Vai trò của hoạch định và kiểm soát
 • Qui trình thực hiện công việc

3. Hoạch định và kiểm soát công việc cá nhân

 • Lập kế hoạch SMARTER, STARS
 • Kiểm soát công việc cá nhân

4. Hoạch định và kiểm soát công việc của nhóm

 • Xác định mục tiêu và phạm vi một công việc
 • Xác định các hạng mục công việc và trình tự thực hiện
 • Triển khai thực hiện công việc
 • Kiểm soát và điều chỉnh trong quá trình thực hiện

5. Hoạch định và kiểm soát nguồn lực bị chia sẻ

 • Những vấn đề phát sinh khi phải thực hiện nhiều công việc cùng một lúc
 • Hoạch định và kiểm soát với nguồn lực bị chia sẻ

6. Quản lý thời gian

 • Giá trị của thời gian
 • Các phương pháp quản lý thời gian
 • Quản lý tư duy

7. Công cụ tạo ra 25h/1 ngày

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Kỹ năng mềm Tâm Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá