Trung tâm Kỹ năng mềm Tâm Việt - Khóa học Xây dựng tình thần đồng đội | Edu2Review

Khóa học Xây dựng tình thần đồng đội

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý nhóm

Tổng quan khóa học

Kết thúc chương trình, các thành viên sẽ có thể:

 • Xây dựng tinh thần đồng đội, đoàn kết cùng phát triển doanh nghiệp.
 • Sử dụng hiệu quả công cụ “Team Creativity” trong làm việc đồng đội
 • Trải nghiệm và vận dụng các kỹ năng làm việc đồng đội hiệu quả
 • Cùng cảm nhận không khí vui vẻ, bổ ích, gắn kết giữa các thành viên.

Nội dung khóa học

1. Xây dựng tâm thái & năng lượng đỉnh cao

 • Tâm thái làm việc đồng đội
 • Khởi tạo và tư duy năng lượng đỉnh cao để làm việc xuất sắc

2. Phát huy tiềm năng để sống, học tập và làm việc hiệu quả

 • Nguyên tắc hành đồng
 • Quá trình tiếp nhận thông tin (cơ chế hoạt động của não)
 • Học qua trải nghiệm
 • Quy trình học kỹ năng

3. Tinh thần đồng đội

 • Khái niệm của đội và nhóm
 • Bài tập mô phỏng
 • Trò chơi đồng đội
 • Thế nào là đội cộng tác
 • Đội làm việc hiệu quả
 • Phát triển tinh thần đồng đội hợp tác
 • Các bước hình thành đội

4. Đồng đội sáng tạo giải quyết vấn đề

 • Khởi tạo ý tưởng
 • Sơ đồ tư duy
 • Tư duy tổng lực: Nguyên lý hoạt động, kỹ năng sử dụng 6 mũ tư duy, vận dụng "đồng đội sáng tạo" để giải quyết vấn đề thực tế tại tổ chức

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Kỹ năng mềm Tâm Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá