Trung tâm Kỹ năng sống Con Rồng Cháu Tiên | Edu2Review
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Trại vắc xin cuộc đời

Kỹ năng đời sống
34 buổi
6.900.000đ
6.900.000đ

Trại vắc xin cuộc đời

Trình độ

Kỹ năng đời sống

Thời lượng

34 buổi
Học phí
6.900.000đ

Chương trình

Lộ trình khóa học

Khóa học bao gồm 34 buổi với các bài học như: Đánh thức cơ sở nhân cách - Xây dựng giá trị sống; Xây dựng thói quen tích cực; Lập kế hoạch 168...

Phương pháp giảng dạy

Trung tâm Kỹ năng sống Con Rồng Cháu Tiên thiết kế chương trình đào tạo dựa trên quan điểm của tổ chức UNESCO và trên cơ sở tham khảo chương trình kỹ năng sống, phương pháp giảng dạy của các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Nhật bản, Singapore...

Nhận tư vấn

Trại dã ngoại Ngày đàng - Sàng khôn

Trình độ

Kỹ năng đời sống

Chương trình

Phương pháp giảng dạy

Trung tâm Kỹ năng sống Con Rồng Cháu Tiên thiết kế chương trình đào tạo dựa trên quan điểm của tổ chức UNESCO và trên cơ sở tham khảo chương trình kỹ năng sống, phương pháp giảng dạy của các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Nhật bản, Singapore...

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay