Trung tâm Kỹ năng sống Con Rồng Cháu Tiên - Khóa học Trại vắc xin cuộc đời | Edu2Review

Khóa học Trại vắc xin cuộc đời

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng đời sống

Thời lượng

34 buổi

Lộ trình khóa học

Khóa học bao gồm 34 buổi với các bài học như: Đánh thức cơ sở nhân cách - Xây dựng giá trị sống; Xây dựng thói quen tích cực; Lập kế hoạch 168...

Phương pháp giảng dạy

Trung tâm Kỹ năng sống Con Rồng Cháu Tiên thiết kế chương trình đào tạo dựa trên quan điểm của tổ chức UNESCO và trên cơ sở tham khảo chương trình kỹ năng sống, phương pháp giảng dạy của các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Nhật bản, Singapore...

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Kỹ năng sống Con Rồng Cháu Tiên

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá