Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC - Khóa học Đảm bảo và kiểm soát chất lượng (QA/ QC) | Edu2Review

Khóa học Đảm bảo và kiểm soát chất lượng (QA/ QC)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

 • Nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng theo kiểu Nhật
 • Hiểu được công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách khoa học hiểu quả.
 • Tư duy giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
 • Thúc đẩy động lực làm việc thông qua các hoạt động cải tiến
 • Nắm vững các nguyên tắc, kỹ năng, kỹ thuật đánh giá và kiểm soát toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp và đối tác.

Áp dụng hiệu quả các công cụ thống kê để kiểm soát các quá trình/ sản phẩm của đơn vị nhằm

 • Nhận biết được năng lực quá trình của đơn vị đang thực hiện
 • So sánh với các yêu cầu chất lượng của Công ty và khách hàng để đưa ra các cơ hội cải tiến
 • Phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp cải tiến.

Đối tượng học

 • Giám đốc, Trưởng phòng, Kỹ sư, Quản đốc, Tổ trưởng, QC, Cán bộ quản lý chủ chốt, Cán bộ chuyên trách công tác thống kê, nghiên cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm và cải tiến quá trình.

Phương pháp đào tạo

Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

 • 20% Lý thuyết - 80% thực hành trên phần mềm Excel (Mỗi HV mang theo 01 Laptop để làm bài thực hành trong suốt quá trình học)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Team work)
 • Bài tập tình huống
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…

Nội dung chương trình

Ngày 1

Section

Contents

Chức năng, Vai trò QA /QC

Quá trình và kiểm soát Quá trình

 • Chức năng, Vai trò QA /QC - Đảm bảo và Kiểm soát Chất lượng trong Doanh nghiệp
 • Hệ thống tổ chức QA/QC trong Công ty
 • Quá trình và Kiểm soát quá trình trong hệ thống Quản lý Chất lượng.
 • Quản trị theo quá trình
 • Các phương thức quản lý quá trình
 • Chu trình PDCA trong phương thức quản lý chất lượng
 • Các nguyên tắc của QA, các giai đoạn phát triển của QA; QA sau khi bán, Vòng tròn PDCA trong QA.
 • Phương pháp xây dựng biểu đồ
 • Lợi ích và các dạng mẫu phiếu kiểm tra
 • Quy trình thu thập dữ liệu

Define Phase

 • Phương pháp xây dựng Quy trình
 • Work Instruction (Bản hướng dẫn công việc trong QA)
 • Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
 • So sánh sản phẩm với mẫu chuẩn
 • FMEA ( Phân tích tác động và các hình thức sai lỗi)
 • Quy trình Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao (APQP).
 • Monitor and Evaluate quality targets
 • SIPOC – Supplier, Inputs, Process, Output, Customer
 • Planning for Processes and Controlling Processes in the Quality Management System
 • VOC – Voice of Customer
 • QFD - Quality Functional Deployment

Ngày 2

Section

Contents

Các công cụ kiểm soát chất lượng

Hướng dẫn thực hành các công cụ kiểm soát chất lượng:

1. Check List (Phiếu kiểm tra)
2. Chart (Các loại đồ thị)
3. Pareto (Biểu đồ Pareto)
4. Fishbone (Sơ đồ nhân quả)
5. Histogram (Biểu đồ phân bố)
6. Scater (Biểu đồ phân tán)
7. Control Chart (Biểu đồ kiểm soát X- R)

 • Phương pháp xây dựng biểu đồ
 • Thực tập, phân tích và vẽ biểu đồ bằng Excel
 • Fishbone (Biểu đồ xương cá)
 • Five why (Phương pháp đặt 5 câu hỏi tại sao?)
 • Cách xây dựng (Brainstorming)
 • Một số phương pháp truy tìm nguyên nhân
 • Áp dụng được các công cụ Brainstorming
 • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)

Day 3

Section

Contents

Phân tích biểu đồ kiểm soát & năng lực quá trình.

Cải tiến chất lượng

 • NORMAL DITRIBUTION
 • Mục đích ý nghĩa định luật phân bố chuẩn
 • Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn Trị số Z, Cp, Cpk, Tính chỉ số năng lực quá trình (Cp, CpK) và xác định giới hạn kiểm soát năng lực quá trình
 • Mục đích ý nghĩa biểu đồ Histogram và Scatter
 • Cách xây dựng biểu đồ Histogram và Scatter
 • Cải tiến chất lượng (kaizen)
 • Cách xây dựng phân tích biểu đồ: XbarR, I MR, p, nP, c và u chart.
 • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)
 • Tổ chức và Hoạt động nhóm QCC (QUALITY CONTROL CIRCLES)
 • Chia sẻ kinh nghiệm của chuyên gia về QA/QC.
 • Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc
 • Làm bài tập kiểm tra kết thúc khóa học.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá