Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC | Edu2Review
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC
   Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC
   Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC
   Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   11 khóa học

   Quản lý sản xuất chuyên nghiệp

   Quản lý & lãnh đạo khác
   8 buổi
   Học phí 3.800.000 ₫
   Quản lý & lãnh đạo khác
   8 buổi
   Học phí 3.800.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   • Truyền thụ cho Quản Lý Sản Xuất/ Quản Đốc Sản Xuất kỹ năng làm việc khéo léo hơn, nhẹ nhàng hơn, năng suất cao. Đảm bảo chất lượng - khối lượng sản phẩm và thời gian giao hàng đúng hạn, nhiệm vụ này được đặt lên vai các Quản Lý Sản Xuất. Vì vậy nâng cao kiến thức quản lý cho các tổ trưởng sản xuất người trực tiếp thúc đẩy tăng năng xuất và tiết kiệm chi phí là khâu đột phá của quá trình phát triển đồng đều nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
   • Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của một Quản lý sản xuất trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
   • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần có của một người quản lý sản xuất.
   • Biết cách triển khai công việc trong tổ để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
   • Được trang bị các giải pháp, công cụ và biết cách khai thác tối đa sức mạnh của tổ sản xuất để đạt được mục tiêu về chất lượng và năng suất sản xuất đồng thời lập ra các kế hoạch hành động nhằm chống thất thoát, giảm thiểu lãng phí cho doanh nghiệp của mình.
   • Nắm vững cơ bản một số kỹ năng nhằm tạo lập mối quan hệ nội bộ thông qua kênh giao tiếp và làm việc trong Bộ phận sản xuất.
   • Nhận biết được các lãng phí trong quá trình sản xuất theo mô hình LEAN (Lean Manufacturing).
   • Hiểu rõ bản chất của chỉ số OEE trong sản xuất.
   • Mô tả được các hình thức bảo dưỡng và sửa chữa dự phòng thiết bị trong mô hình TPM, xây dựng được qui trình thực hiện và quản lý thiết bị.
   • Giúp các Học viên hiểu và nắm bắt các công cụ Lean để cải tiến sản phẩm/ quá trình, cải tiến hệ thống của tổ chức.
   • Hiểu được sự hình thành và duy trì tính tuân thủ hệ thống của nhân viên.
   • Cân bằng tổ (chuyền) sản xuất.
   • Điều hành sản xuất nhằm tăng năng suất – chất lượng – chi phí thấp nhất.
   • Học viên có kiến thức và kỹ năng quản lý nhân sự trong phân xưởng.
   • Phân việc phù hợp với kế hoạch sản xuất.
   • Hiểu rõ quá trình đánh giá tính hiệu quả trong sản xuất bằng hệ thống KPI.

   Đối tượng học

   • Giám đốc SX
   • Trưởng/ phó phòng sản xuất
   • Quản đốc
   • Tổ trưởng
   • Cán bộ quản lý chủ chốt.

   Phương pháp đào tạo

   Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

   • 30% Lý thuyết - 70% thực hành
   • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
   • Làm việc nhóm (Team work)
   • Bài tập tình huống
   • Thuyết trình (Presentation)

   Nội dung chương trình

   STT

   Nội dung

   Số buổi

   1

   Nhiệm vụ – Trách nhiệm của quản lý sản xuất chuyên nghiệp
   • Khái niệm về việc tổ chức sản xuất
   • Nhiệm vụ và trách nhiệm của Quản lý sản xuất
   • Xác định các công việc của Quản lý sản xuất
   • Xác định các nguồn lực (5M+E) trong Bộ phận sản xuất
   • Xây dựng hướng dẫn hướng dẫn công việc trong Bộ phận sản xuất.
   • Giám sát chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất.
   • Bài tập tình huống “Thế nào là 1 người lãnh đạo sản xuất giỏi?"

   01

   2

   Kiểm soát kế hoạch sản xuất

   • Các nguyên tắc sắp xếp thứ tự các công việc
   • Nguyên tắc Johnson
   • Thiết lập quy trình tác nghiệp của Quản lý sản xuất hàng ngày
   • Cách thức xử lý tình huống thay đổi kế hoạch sản xuất
   • Xác định năng lực tổ viên, điều hành - phối hợp
   • Theo dõi, đánh giá tiến độ và kết quả công việc
   • Huấn luyện nâng cao năng lực cho các tổ viên
   • Phân công công việc hàng ngày đảm bảo chất lượng, sản lượng, tiến độ sản xuất
   • Theo dõi, đo lường trong sản xuất
   • Lập hồ sơ theo dõi, đo lường quá trình sản xuất.
   • Theo dõi, đo lường tiến độ sản lượng.
   • Các tiêu chí (đặc tính chất lượng) cần theo dõi, đo lường.
   • Thực hành theo dõi sản xuất.

   01

   3 Quản lý năng suất lao động trong Bộ phận sản xuất
   • Xác định năng suất lao động trong Bộ phận sản xuất
   • Nhóm các yếu tố làm giảm NSLĐ - Khắc phục - Phòng ngừa
   • Nhóm các yếu tố làm tăng NSLĐ - Hành động hỗ trợ
   • Nhóm yếu tố tăng NSLĐ liên quan đến điều hành Bộ phận sản xuất
   • Huấn luyện tổ viên thao tác chuẩn để tăng năng suất lao động
   4

   Đánh giá hiệu quả sản xuất bằng hệ thống KPI

   • MBO – Quản lý công việc sản xuất theo mục tiêu
   • KPI – Chỉ số hiệu quả công việc.
   • Phương pháp xây dựng hệ thống KPI
   • Giới thiệu một số KPI vận dụng trong sản xuất
   • Các kỹ năng kiểm soát KPI trong Quản lý sản xuất
   • MBO – Quản lý công việc bằng mục tiêu
   • Làm bài tập thực hành

   01

   5

   Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất
   • Kiểm soát, đánh giá công tác quản lý chất lượng trong Bộ phận sản xuất.
   • Nhận diện các điểm mạnh, yếu, các sai lỗi/ cách thức khắc phục lỗi.
   • Áp dụng 4 nguyên lý cơ bản trong quản lý chất lượng
   • Nhận thức chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn cho Tổ viên
   • Phương pháp xác định các tiêu chí chất lượng sản phẩm trong sản xuất
   • Phương pháp xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm trong sản xuất

   6

   Quản lý máy móc thiết bị và nguyên vật liệu trong sản xuất

   • Giới thiệu Phương pháp quản lý báo trì máy móc thiết bị theo TPM Total Productive Maintenance (Bảo trì năng suất toàn diện).
   • Cơ cấu tổ chức thực hiện TPM.
   • Các loại bảo trì.
   • Các mục tiêu của TPM.
   • Hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ – OEE
   • Phương pháp tính chỉ số OEE
   • Các bước áp dụng TPM trong doanh nghiệp.
   • Xác định mục tiêu, chiến lược trong công tác quản lý MMTB
   • Lựa chọn hình thức bảo trì, bảo dưỡng cho từng loại thiết bị
   • Xây dựng chính sách kiểm soát/ chế tài trong công tác quản lý MMTB
   • Xây dựng bộ máy và Lập kế hoạch trong việc Bảo trì MMTB
   • Xây dựng định mức sử dụng nguyên vật liệu
   • Nguyên nhân làm vượt định mức tiêu hao NVL trong sản xuất.

   01

   7

   Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing)

   • Giới thiệu lịch sử hình thành Lean Manufacturing
   • Triển khai, áp dụng Lean manufacturing trong doanh nghiệp
   • Các công cụ Lean, tạo tư duy đột phá cho tăng năng xuất lao động
   • Tầm quan trọng của việc áp dụng Lean manufacturing trong Công ty.
   • Lãng phí là gì? / Các loại lãng phí cơ bản / các nguyên nhận gây ra lãng phí và Phương pháp loại trừ lãng phí trong sản xuất.
   • Các hoạt động tạo giá trị và không tạo giá trị trong sản xuất.
   • Cân bằng sản xuất
   • 5S – KAIZEN
   • Chuyển đổi nhanh, Dòng giá trị gia tăng liên tục
   • Sản xuất kéo / sản xuất đẩy
   • Hiểu được Talk time / Cycle time / Lead time
   • Work Cell, Kaban ...
   • Sản xuất theo Ô
   • Nhịp thời gian
   • Tiêu chuẩn hóa công việc (STANDARDIZED WORK) , Nhà máy hiển thị
   • Làm bài tập thực hành

   01

   8

   Kỹ năng lắng nghe - giao tiếp và tạo động lực làm việc trong bộ phận sản xuất
   • Tầm quan trọng của giao tiếp.
   • Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp
   • Cách thức ứng xử, giao tiếp trong Bộ phận Sản xuất
   • Các phương pháp lắng nghe hiệu quả.
   • Xử lý các tình huống trong quá trình giao việc, trao đổi với tổ viên
   • Cách giải quyết các xung đột giữa các tổ viên.
   • Thực hành: Học viên đóng vai trò người Quản lý sản xuất trong việc Truyền đạt thông tin cho tổ viên tại nơi làm việc.

   01

   9

   Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork)
   • Mục đích, ý nghĩa & giá trị nhóm.
   • Xây dựng nhóm là gì?
   • Đặc điểm chung của nhóm
   • Vai trò của cá nhân trong nhóm
   • Tầm quan trọng của nhóm và đồng đội
   • Đánh giá điểm mạnh – điểm yếu
   • Vai trò của lãnh đạo nhóm
   • Xây dựng cách làm việc theo nhóm và cam kết
   • Vai trò của Quản lý sản xuất trong việc điều hành tổ/ nhóm sản xuất
   • Nâng cao tình đoàn kết, đồng thuận trong Bộ phận Sản xuất
   • Biết sử dụng các phương pháp, công cụ, cách thức phát hiện
   • Vấn đề mấu chốt, giải pháp giải quyết
   • Thực hành: Trò chơi để khơi gợi và đúc kết bài học về tinh thần làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm.

   01

   10 Kỹ năng hình thành và duy trì tính tuân thủ/ thực thi hệ thống
   • Khái niệm về tính tuân thủ/ thực thi
   • Các nguyên tắc tuân thủ/ thực thi
   • Lợi ích của việc tuân thủ/ thực thi hệ thống
   • Khó khăn trong việc hình thành tính tuân thủ/ thực thi hệ thống
   • Tác hại của việc không tuân thủ hệ thống
   • Các yêu cầu tuân thủ/ thực thi: Tiêu chuẩn, chính sách, quy định và quy trình…
   • Phương pháp xây dựng và duy trì tính tuân thủ/ thực thi quy trình
   • Hệ thống kiểm tra, giám sát và đánh giá sự tuân thủ hệ thống
   • Phương pháp nhận dạng sự không tuân thủ và biện pháp khắc phục sự không tuân thủ
   • Tổng kết khóa học và Làm bài kiểm tra cuối khóa và cấp chứng chỉ
   01

   Tổng số buổi học

   08
   Tư vấn

   SPC – Statistical Process Control

   Quản lý & lãnh đạo khác
   4 buổi
   Học phí 2.100.000 ₫
   Quản lý & lãnh đạo khác
   4 buổi
   Học phí 2.100.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Áp dụng và phân tích hiệu quả các công cụ thống kê căn bản để kiểm soát quá trình của đơn vị nhằm:

   • Giúp cho các cán bộ quản lý, các kỹ sư, bộ phận quản lý chất lượng biết được các công cụ SPC và áp dụng các công cụ này vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm.
   • Nhận biết được năng lực quá trình của đơn vị đang thực hiện
   • So sánh với các yêu cầu chất lượng của Công ty và khách hàng để đưa ra các cơ hội cải tiến
   • Phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp cải tiến
   • Sử dụng SPC nhằm phân tích một số vấn đề cần cải tiến, và chuyên sau hơn nữa.

   Đối tượng đào tạo

   • Giám đốc, Trưởng phòng, Kỹ sư, Quản đốc, Tổ trưởng, QC, Cán bộ quản lý chủ chốt, Cán bộ chuyên trách công tác thống kê, nghiên cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm và cải tiến quá trình.

   Phương pháp đào tạo

   Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

   • 20% Lý thuyết - 80% thực hành trên phần mềm Excel (Mỗi nhóm 01 máy vi tính để thực tập)
   • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
   • Làm việc nhóm (Team work)
   • Bài tập tình huống
   • Thuyết trình(Presentation)
   • Video Clips…

   Nội dung chương trình

   Ngày 1

   Section

   Contents

   Khái niệm về Quản lý Quá trình

   Phiếu Kiểm tra và các loại đồ thị

   • Quản trị theo quá trình
   • Các phương thức quản lý quá trình
   • Chu trình PDCA trong phương thức quản lý chất lượng
   • Lợi ích và các dạng mẫu phiếu kiểm tra
   • Quy trình thu thập dữ liệu
   • Lập mẫu phiếu kiểm tra cho đơn vị
   • Biểu đồ cột
   • Biểu đồ đường thẳng
   • Biểu đồ hình tròn
   • Biểu đồ rada

   Pareto, Fishbone diagram

   • Quy luật 20/80
   • Phương pháp xây dựng biểu đồ
   • Thực tập, phân tích và vẽ biểu đồ bằng Excel
   • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)
   • Khái niệm về biểu đồ xương cá
   • Cách xây dựng (Brainstorming)
   • Một số phương pháp truy tìm nguyên nhân
   • Áp dụng được các công cụ Brainstorming,
   • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)

   Ngày 2

   Section

   Contents

   Normal Distribution: Phân bố chuẩn

   Histogram Scatter Chart

   • Mục đích ý nghĩa định luật phân bố chuẩn
   • Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn Trị số Z, Cp, Cpk
   • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)
   • Mục đích ý nghĩa biểu đồ Histogram và Scatter
   • Cách xây dựng biểu đồ
   • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)

   Control Chart

   • Mục đích ý nghĩa
   • Cách xây dựng biểu đồ: XbarR, I MR, p, np, c và u chart
   • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)
   • Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc
   • Làm bài tập kiểm tra kết thúc khóa học.
   Tư vấn

   Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

   Quản lý & lãnh đạo khác
   6 buổi
   Học phí 3.000.000 ₫
   Quản lý & lãnh đạo khác
   6 buổi
   Học phí 3.000.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Nội dung đào tạo

   Số thứ tự

   Nội dung

   1

   Nhiệm vụ - Trách nhiệm Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

   • Khái niệm về tổ chức sản xuất và nhiệm vụ của tổ sản xuất
   • Nhiệm vụ và trách nhiệm của tổ trưởng sản xuất
   • Xác định các công việc của Tổ trưởng sản xuất
   • Xác định các nguồn lực (5M+E) trong tổ sản xuất
   • Giám sát chuẩn chất lượng, đo lường tiến độ sản xuất.
   • Hướng dẫn Tổ trưởng viết hướng dẫn công việc, thao tác
   • Bài tập tình huống “Thế nào là 1 người lãnh đạo?”

   2

   Kiểm soát kế hoạch của Tổ sản xuất

   • Các nguyên tắc sắp xếp thứ tự các công việc
   • Nguyên tắc Johnson
   • Thiết lập quy trình tác nghiệp của Tổ trưởng sản xuất hàng ngày
   • Biết cách xử lý tình huống thay đổi kế hoạch sản xuất
   • Xác định năng lực tổ viên, điều hành - phối hợp
   • Theo dõi, đánh giá tiến độ và kết quả công việc
   • Huấn luyện nâng cao năng lực cho các tổ viên
   • Lập lịch công việc/ngày đảm bảo chất lượng, số lượng, tiến độ
   • Vai trò của Tổ trưởng và Trưởng nhóm QCC

   3

   Quản lý máy móc thiết bị và nguyên vật liệu

   • Quản lý máy móc thiết bị
   • Định mức sử dụng nguyên vật liệu

   4

   Kiểm soát chất lượng

   • Biết đánh giá công tác quản lý chất lượng trong tổ sản xuất.
   • Nhận diện các điểm mạnh, yếu, các sai lỗi trong thao tác
   • Áp dụng 4 nguyên lý cơ bản trong quản lý chất lượng
   • Huấn luyện kỹ năng về 5S và Kaizen cho Tổ trưởng
   • Tạo nhận thức chất lượng sản phẩm là sống còn cho Tổ viên
   • Xác định các tiêu chí chất lượng cần có trong xí nghiệp - công ty.

   5

   Quản lý năng suất lao động (NSLĐ) trong tổ sản xuất

   • Xác định năng suất lao động trong tổ sản xuất
   • Nhóm các yếu tố làm giảm NSLĐ - Phòng ngừa - Khắc phục
   • Nhóm các yếu tố làm tăng NSLĐ - Hành động hỗ trợ
   • Nhóm yếu tố tăng NSLĐ liên quan đến điều hành tổ sản xuất
   • Huấn luyện tổ viên thao tác chuẩn để tăng năng suất lao động

   6

   Kỹ năng lắng nghe - giao tiếp & tạo động lực làm việc trong Tổ sản xuất

   • Hiểu, nắm vững cách ứng xử, giao tiếp Tổ trưởng - tổ viên
   • Xử lý các tình huống trong khi giao việc, trao đổi với tổ viên
   • Cách giải quyết các xung đột giữa các tổ viên về lợi ích...
   • Thực hành: Học viên đóng vai trò người Tổ trưởng trong việc
   • Truyền đạt thông tin cho tổ viên tại nơi làm việc.

   7

   Kỹ năng làm việc nhóm

   • Vai trò của Tổ trưởng trong việc điều hành nhóm sản xuất
   • Nâng cao tình đoàn kết, đồng thuận giữa Tổ trưởng - tổ viên
   • Biết sử dụng các phương pháp, công cụ, cách thức phát hiện
   • Vấn đề mấu chốt, giải pháp giải quyết
   • Thực hành: Trò chơi để khơi gợi và đúc kết bài học về tinh thần làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm.

   Đánh giá năng lực thực hiện công việc của tổ viên và tổ chức cung cấp thông tin phản hồi

   Tư vấn

   Đảm bảo và kiểm soát chất lượng (QA/ QC)

   Quản lý khách hàng
   6 buổi
   Học phí 2.800.000 ₫
   Quản lý khách hàng
   6 buổi
   Học phí 2.800.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   • Nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng theo kiểu Nhật
   • Hiểu được công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách khoa học hiểu quả.
   • Tư duy giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
   • Thúc đẩy động lực làm việc thông qua các hoạt động cải tiến
   • Nắm vững các nguyên tắc, kỹ năng, kỹ thuật đánh giá và kiểm soát toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp và đối tác.

   Áp dụng hiệu quả các công cụ thống kê để kiểm soát các quá trình/ sản phẩm của đơn vị nhằm

   • Nhận biết được năng lực quá trình của đơn vị đang thực hiện
   • So sánh với các yêu cầu chất lượng của Công ty và khách hàng để đưa ra các cơ hội cải tiến
   • Phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp cải tiến.

   Đối tượng học

   • Giám đốc, Trưởng phòng, Kỹ sư, Quản đốc, Tổ trưởng, QC, Cán bộ quản lý chủ chốt, Cán bộ chuyên trách công tác thống kê, nghiên cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm và cải tiến quá trình.

   Phương pháp đào tạo

   Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

   • 20% Lý thuyết - 80% thực hành trên phần mềm Excel (Mỗi HV mang theo 01 Laptop để làm bài thực hành trong suốt quá trình học)
   • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
   • Làm việc nhóm (Team work)
   • Bài tập tình huống
   • Thuyết trình (Presentation)
   • Video Clips…

   Nội dung chương trình

   Ngày 1

   Section

   Contents

   Chức năng, Vai trò QA /QC

   Quá trình và kiểm soát Quá trình

   • Chức năng, Vai trò QA /QC - Đảm bảo và Kiểm soát Chất lượng trong Doanh nghiệp
   • Hệ thống tổ chức QA/QC trong Công ty
   • Quá trình và Kiểm soát quá trình trong hệ thống Quản lý Chất lượng.
   • Quản trị theo quá trình
   • Các phương thức quản lý quá trình
   • Chu trình PDCA trong phương thức quản lý chất lượng
   • Các nguyên tắc của QA, các giai đoạn phát triển của QA; QA sau khi bán, Vòng tròn PDCA trong QA.
   • Phương pháp xây dựng biểu đồ
   • Lợi ích và các dạng mẫu phiếu kiểm tra
   • Quy trình thu thập dữ liệu

   Define Phase

   • Phương pháp xây dựng Quy trình
   • Work Instruction (Bản hướng dẫn công việc trong QA)
   • Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
   • So sánh sản phẩm với mẫu chuẩn
   • FMEA ( Phân tích tác động và các hình thức sai lỗi)
   • Quy trình Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao (APQP).
   • Monitor and Evaluate quality targets
   • SIPOC – Supplier, Inputs, Process, Output, Customer
   • Planning for Processes and Controlling Processes in the Quality Management System
   • VOC – Voice of Customer
   • QFD - Quality Functional Deployment

   Ngày 2

   Section

   Contents

   Các công cụ kiểm soát chất lượng

   Hướng dẫn thực hành các công cụ kiểm soát chất lượng:

   1. Check List (Phiếu kiểm tra)
   2. Chart (Các loại đồ thị)
   3. Pareto (Biểu đồ Pareto)
   4. Fishbone (Sơ đồ nhân quả)
   5. Histogram (Biểu đồ phân bố)
   6. Scater (Biểu đồ phân tán)
   7. Control Chart (Biểu đồ kiểm soát X- R)

   • Phương pháp xây dựng biểu đồ
   • Thực tập, phân tích và vẽ biểu đồ bằng Excel
   • Fishbone (Biểu đồ xương cá)
   • Five why (Phương pháp đặt 5 câu hỏi tại sao?)
   • Cách xây dựng (Brainstorming)
   • Một số phương pháp truy tìm nguyên nhân
   • Áp dụng được các công cụ Brainstorming
   • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)

   Day 3

   Section

   Contents

   Phân tích biểu đồ kiểm soát & năng lực quá trình.

   Cải tiến chất lượng

   • NORMAL DITRIBUTION
   • Mục đích ý nghĩa định luật phân bố chuẩn
   • Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn Trị số Z, Cp, Cpk, Tính chỉ số năng lực quá trình (Cp, CpK) và xác định giới hạn kiểm soát năng lực quá trình
   • Mục đích ý nghĩa biểu đồ Histogram và Scatter
   • Cách xây dựng biểu đồ Histogram và Scatter
   • Cải tiến chất lượng (kaizen)
   • Cách xây dựng phân tích biểu đồ: XbarR, I MR, p, nP, c và u chart.
   • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)
   • Tổ chức và Hoạt động nhóm QCC (QUALITY CONTROL CIRCLES)
   • Chia sẻ kinh nghiệm của chuyên gia về QA/QC.
   • Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc
   • Làm bài tập kiểm tra kết thúc khóa học.
   Tư vấn

   Kỹ năng quản lý cấp trung – cấp cao

   Quản lý & lãnh đạo
   8 buổi
   Học phí 3.600.000 ₫
   Quản lý & lãnh đạo
   8 buổi
   Học phí 3.600.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Học viên được trang bị:

   • Kiến thức và các kĩ năng cần thiết trong việc lãnh đạo tại công ty, doanh nghiệp
   • Phương pháp lãnh đạo phù hợp với cá tính và môi trường làm việc
   • Kỹ năng tạo động lực, khuyến khích nhân viên
   • Cách khắc phục những khó khăn và trở ngại gặp phải trong quá trình lãnh đạo
   • Trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo thực tế với các nhà lãnh đạo từ các cơ quan, doanh nghiệp khác.
   • Đối thoại trực tiếp giữa học viên và giảng viên để chia sẻ và củng cố những kỹ năng ưu việt nhất.
   • Căn bản về hệ thống quản trị doanh nghiệp
   • Các kỹ năng quản trị các cấp quản trị trong tổ chức
   • Hệ tư tưởng của Công ty
   • Cách quản trị theo phương pháp Taylor
   • Sử dụng được phương pháp phân tích theo SWOT
   • Áp dụng được mô hình ra quyết định hợp lý
   • Kiến thức cơ bản về quản lý và lãnh đạo
   • Thiết lập phương pháp quản lý và lãnh đạo bộ phận
   • Tạo động lực cấp dưới tự sửa chữa, nhận trách nhiệm và cải tiến công việc.
   • Định hướng cấp dưới giải quyết công việc

   Đối tượng học

   Giám đốc, Các Trưởng/ phó phòng, Tổ trưởng, Các cấp quản lý (Cấp Trung & Cấp Cao).

   Phương pháp đào tạo

   Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

   • Bài giảng (Lecturing)
   • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
   • Làm việc nhóm (Teamwork)
   • Bài tập tình huống (Case study)
   • Thuyết trình (Presentation)
   • Video Clips…

   Nội dung chương trình

   CHỦ ĐỀ

   NỘI DUNG CHÍNH

   KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

   Tổng quan về quản trị Doanh nghiệp & lý thuyết cơ bản về Quản trị

   • Lý thuyết quản trị
   • Môi trường hoạt động của Doanh nghiệp
   • Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu
   • Quản trị quá trình
   • Quản trị theo PDCA (Deming)
   • Hiểu được căn bản về hệ thống quản trị doanh nghiệp
   • Hiểu được các kỹ năng quản trị các cấp quản trị trong tổ chức
   • Hiểu được hệ tư tưởng của Công ty
   • Hiểu được cách quản trị theo phương pháp Taylor
   • Vận dụng và được phương pháp phương pháp quản trị theo quá trình vào công việc

   Phong cách lãnh đạo &

   Kỹ năng lãnh đạo

   • Tổng quan về lãnh đạo
   • Quản lý và lãnh đạo
   • Các lý thuyết về động viên
   • Tình huống thảo luận
   • Vai trò và trách nhiệm của người quản lý cấp trung
   • 3 dạng lãnh đạo và các phong cách giao tiếp tương ứng
   • Các phẩm chất cần thiết của 1 người lãnh đạo
   • Cách thức nhà quản lý tạo ảnh hưởng cho nhân viên
   • Hiểu được cơ bản về quản lý và lãnh đạo
   • Hiểu được nhu cầu con người
   • Thiết lập phương pháp quản lý và lãnh đạo bộ phận
   • Tạo động lực cấp dưới tự sửa chữa, nhận trách nhiệm và cải tiến công việc.

   Các chức năng quản trị cần thiết cho cán bộ quản lý

   Kỹ năng cần thiết cho quản lý cấp trung:

   • Chức năng hoạch định
   • Chức năng tổ chức
   • Chức năng điều khiển
   • Chức năng kiểm tra
   • Hiểu được vai trò cho quản lý cấp trung trong doanh nghiệp
   • Hiểu về các công việc cụ thể của cán bộ quản lý cấp trung
   • Các yếu tố và các kỹ năng cần thiết cho quản lý cấp trung
   • Hiểu về các công việc cụ thể khi giao việc và xác định các chức năng quyền hạn cho cấp dưới.
   • Định hướng cấp dưới giải quyết công việc.

   Xây dựng và quản lý nhóm hiệu quả

   • Lợi ích của làm việc nhóm
   • Các yếu tố tạo nên một nhóm làm việc tốt
   • Các vai trò trong nhóm
   • 4 giai đoạn phát triển của nhóm
   • Kỹ năng động viên nhân viên.
   • Mọi thành viên trong tổ chức sẽ càng đồng lòng hướng tới mục tiêu chung.
   • Để phát huy năng lực của các nhân viên
   • Giúp phá vỡ bức tường ngăn cách, tạo sự cởi mở và thân thiện giữa các thành viên và người lãnh đạo.
   • Thông qua việc quản lý theo nhóm, các thành viên có thể học hỏi và vận dụng phong cách lãnh đạo từ cấp trên của mình.
   • Giúp phát huy khả năng phối hợp những sáng tạo để đưa các quyết định đúng nhất.

   Môi trường ảnh hưởng đến Doanh Nghiệp

   • Môi trường bên ngoài
   • Môi trường bên trong
   • Phân tích SWOT
   • Nhận dạng được các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến Doanh nghiệp
   • Sử dụng được phương pháp phân tích theo SWOT

   Xây dựng chiến lược phòng ban

   Xác định mục tiêu và lập kế hoạch bộ phận

   • Thiết lập mục tiêu “thông minh”
   • Bài tập nhóm thực hành xây dựng Xây dựng mục tiêu
   • Thiết lập bảng kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu đơn vị và cá nhân.
   • Tình huống thảo luận
   • Bài tập nhóm xây dựng bản kế hoạch thực hiện mục tiêu
   • Nắm được sự phối hợp hoạt động giữa bộ phận và các phòng chức năng quản lý
   • Biết cách xây dựng mục tiêu cho Bộ phận mình phụ trách
   • Thiết lập được bản kế hoạch thực hiện mục tiêu
   • Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu đơn vị mình phụ trách và cá nhân

   Quyết định quản trị hợp lý

   & Đánh giá thành tích nhân viên

   • Mô hình ra quyết định hợp lý
   • Phương pháp Động não
   • Nâng cao hiệu quả ra quyết định
   • Quy trình đánh giá
   • Phương pháp đánh giá
   • Áp dụng được mô hình ra quyết định hợp lý
   • Vận dụng nâng cao hiệu quả quyết định trong tổ chức
   • Vận dụng được quy trình, phương pháp và xử lý các tình huống xảy ra trong đánh giá

   Văn hóa Doanh nghiệp, văn hóa Tổ, đội, nhóm

   • Các vấn đề trong đánh giá
   • Lợi ích văn hóa doanh nghiệp
   • Hình thành văn hóa bộ phận
   • Xây dựng văn hóa bộ phận
   • Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc
   • Làm bài kiểm tra cuối khóa
   • Hiểu được lợi ích của Văn hóa doanh nghiệp.
   • Hiểu rõ hiện trạng Văn hóa bộ phận
   • Xác định được các yếu tố cần thiết để duy trì Văn hóa bộ phận
   Tư vấn

   Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

   Kỹ năng giao tiếp
   4 buổi
   Học phí 1.900.000 ₫
   Kỹ năng giao tiếp
   4 buổi
   Học phí 1.900.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu chương trình

   Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ thuật cần thiết trong xây dựng, duy trì và phát triển những mối quan hệ trong công việc và trong cuộc sống một cách hiệu quả thông qua giao tiếp. Sau khi hoàn tất chương trình, người học có thể:

   • Hiểu và biết cách xác định các yếu tố cần thiết cũng như hướng đến thái độ tích cực trong giao tiếp hiệu quả;
   • Tăng cường khả năng giao tiếp trong cuộc sống cá nhân nói chung và trong công việc, kinh doanh nói riêng;
   • Nâng cao kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp, cũng như hoàn toàn có khả năng tự tin trước bất cứ tình huống nào trong cuộc sống cá nhân và công việc.
   • Tự tin và chủ động trong giao tiếp
   • Biết cách luôn tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác
   • Học được kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong mọi tình huống
   • Trang bị những kỹ năng xử lý từ chối thuyết phục
   • Cách thức để luôn tạo sự sinh động và thuyết phục trong giao tiếp
   • Nghệ thuật vận dụng các ngôn ngữ cơ thể để tác động và gây ảnh hưởng tích cực đến người nghe
   • Biết tạo ra một phong cách nói chuyện chuyện hài hước, dí dỏm để luôn tạo bầu không khí thân thiện và nhiều cảm xúc
   • Biết cách đặt các câu hỏi và lắng nghe, thấu cảm với người khác

   Đối tượng tham gia

   • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
   • Các Giám đốc, Trưởng / phó các phòng ban / bộ phận trong doanh nghiệp
   • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng giao tiếp.

   Nội dung chương trình

   Phần I: Giao tiếp trong công việc & trong kinh doanh

   • Tầm quan trọng của giao tiếp.
   • Quy trình xử lý thông tin trong giao tiếp.
   • Các rào cản trong giao tiếp & kỹ thuật phá vỡ rào cản.
   • Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp. Văn hóa giao tiếp
   • Hiện đại; Văn hóa giao tiếp Đông & Tây.

   Phần II: Nghệ thuật lắng nghe và ứng xử trong giao tiếp

   • Nghệ thuật lắng nghe (Listening = Hearing + Understanding + Remembering).
   • Kỹ năng lắng nghe chủ động (Active listening).
   • Các phương pháp lắng nghe hiệu quả.
   • Các thói quen xấu trong lắng nghe & cách khắc phục.
   • Các phương pháp thấu hiểu "sự thật ngầm hiểu - trust insights", thấu hiểu "ý nghĩa dấu kín - hidden meanings".
   • Nghệ thuật và phương pháp đặt câu hỏi.
   • Nghệ thuật và phương pháp trả lời hiệu quả.

   Phần III: Văn hóa giao tiếp hiện đại

   • Văn hóa giao tiếp qua văn bản thư tín.
   • Văn hóa giao tiếp qua email, qua fax.
   • Văn hóa giao tiếp qua điện thoại.
   • Văn hóa giao tiếp trực tiếp.

   Phần IV: Thái độ, kỹ năng & ngoại hình trong giao tiếp chuyên nghiệp

   • Kỹ năng ứng xử và trình bày trong giao tiếp.
   • Ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp.
   • Ngoại hình và trang phục chuyên nghiệp trong giao tiếp.
   Tư vấn

   Kỹ năng xây dựng quy trình – biểu mẫu thông mình

   Tổ chức công việc
   6 buổi
   Học phí 2.800.000 ₫
   Tổ chức công việc
   6 buổi
   Học phí 2.800.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   • Hiểu được các khái niệm về quản lý/ hệ thống quản lý.
   • Vai trò, giá trị của việc xây dựng được hê thống quy trình quy định.
   • Hiểu được các phương pháp, cách thức xây dựng quy trình/ quy định…
   • Xác định được đầu vào – đầu ra, mối tương quan giữa các Quy trình hệ thống.
   • Định hướng mục tiêu cho Nhân viên làm đúng ngay từ đầu
   • Nhân viên hiểu được cách thức kiểm soát và làm chủ quy trình thực hiện.
   • Phương pháp kiểm tra/ đánh giá/ duy trì cải tiến liên tục quy trình thực hiện.

   Đối tượng đào tạo

   Giám đốc, Cấp quản lý, Trưởng phòng, Kỹ sư, Giám sát, Trưởng nhóm, Nhân Viên.

   Nội dung chương trình đào tạo

   No. Chủ đề Nội dung Số buổi
   học
   01 Tổng quan về quản trị
   • Lý thuyết cơ bản về quản trị
   • Khái niệm về hệ thống quản lý
   • Quản trị khoa học
   • Quản trị quá trình
   • Quản trị theo PDCA (Deming)
   Chọn/ chia nhóm (3-5 người/ nhóm)
   01
   02 Các kỹ năng quản trị cần thiết cho cán bộ quản lý Kỹ năng cần thiết để xây dựng quy trình cho Cán bộ quản lý
   • Kỹ năng hoạch định
   • Kỹ năng tổ chức
   • Kỹ năng điều khiển
   • Kỹ năng kiểm tra
   Bài tập tình huống Thảo luận - Trò chơi tư duy sáng tạo
   03 Các nguyên tắc, công cụ, phương pháp xây dựng & áp dụng quy trình
   • Phương pháp kiểm soát theo quá trình
   • Yêu cầu quản lý quá trình trong tổ chức.
   • Tiếp cận quản lý theo MBP và MBO
   • Phương châm chiến lược của việc xây dựng hệ thống quản lý
   • 05 Quy tắc cơ bản của việc xây dựng và áp dụng quy trình
   • Quy tắc 5W2H để soạn thảo quy trình
   • Công cụ Fishbone diagram và 5M1E nhận diện rủi ro & cơ hội khi xây dựng Quy trình
   Thảo luận nhóm & làm bài tập xác định các yêu cầu cơ bản khi xây dựng quy trình/ biểu mẫu dựa trên các quy tắc và công cụ nhận diện rủi ro. Trò chơi tư duy sáng tạo
   01
   04 Xác định cấu trúc quy trình & mối tương quan giữa các quy trình trong hệ thống
   • Cách xác định đầu vào/ quá trính thực hiện/ đầu ra của quy trình hệ thống.
   • Cách nhận biết thống nhất các quy trình phù hợp với hệ thống quản lý.
   • Cấu trúc hình tháp hệ thống tài liệu cần soạn thảo.
   • Xác định mối tương quan giữa các quy trình trong hệ thống quản lý.
   Thảo luận nhóm & làm bài tập xác định đầu vào/ đầu ra của quy trình.
   01
   05 Hướng dẫn soạn thảo quy trình hệ thống quản lý
   • Định nghĩa, phân biệt rõ quy trình/ quy định/ hướng dẫn/ tài liệu/ hồ sơ…
   • Phương pháp soạn lập quy trình kiểm soát tài liệu/ hồ sơ/ mục tiêu quản lý trong Công ty.
   Các bước thiết lập Quy trình/ quy định/ hướng dẫn:
   • Xác định nhu cầu/ mục đích/ phạm vi
   • Xác định số bước công việc.
   • Xác định các điểm kiểm soát.
   • Xác định người thực hiện.
   • Xác định tài liệu phải tuân theo và hồ sơ liên quan.
   • Xác định phương pháp kiểm soát các bước công việc.
   • Xác định các điểm cần kiểm tra thử nghiệm.
   • Mô tả/diễn giải các bước công việc ….
   • Hướng dẫn soạn lập trên quy trình mẫu
   • Hoạt động kiểm tra xem xét, phê duyệt tài liệu.
   Thảo luận nhóm - Trò chơi Làm bài tập thiết lập quy trình tại Bộ phận làm việc
   02
   06 Phương pháp áp dụng/ kiểm tra đánh giá/
   điều chỉnh/ duy trì cải tiến quy trình
   • Cách ban hành tài liệu áp dụng
   • Kiểm tra theo dõi quá trình áp dung quy trình
   • Cách Đánh giá giám sát quá trình áp dụng/ Mức độ tuân thủ, tính hiệu lực của hệ thống các quy trình.
   • Cách phát hiện và ghi nhận điểm NC (sai lỗi)
   • Điều chỉnh quy trình phù hợp/ duy trì/ cải tiến.
   • Cách giải quyết mâu thuẫn xảy ra khi áp dụng quy trình
   • Các lưu ý khi triển khai áp dụng tài liệu hệ thống
   Thảo luận & chọn nhóm thực hành đánh giá giám sát chéo quy trình thực hiện/ báo cáo và ghi nhận các điểm NC. Làm bài kiểm tra cuối khóa.
   01
   Tư vấn

   Giải quyết vấn đề theo phương pháp 8D

   Giải quyết vấn đề
   4 buổi
   Giải quyết vấn đề
   4 buổi

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi tham gia khóa đào tạo:

   • Hiểu được quá trình giải quyết vấn đề 8D
   • Mô tả mục tiêu của từng bước của quá trình giải quyết vấn đề 8D
   • Sử dụng được các công cụ giải quyết vấn đề cho từng bước của quá trình giải quyết vấn đề 8D
   • Xác định vai trò của nhóm giải quyết vấn đề 8D
   • Xác định các yếu tố thành công quan trọng để giải quyết vấn đề hiệu quả 8D

   Đối tượng học

   • Giám đốc, Trưởng phòng, Kỹ sư, Quản đốc, Tổ trưởng, QA/QC, Nhân Viên Nghiên Cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm và cải tiến quá trình.

   Phương pháp đào tạo

   Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

   • 20% Lý thuyết - 80% thực hành
   • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
   • Làm việc nhóm (Team work)
   • Bài tập tình huống
   • Thuyết trình (Presentation)
   • Video Clips…
   Tư vấn

   Quản trị nhân sự

   Đào tạo nhân viên
   8 buổi
   Học phí 1.900.000 ₫
   Đào tạo nhân viên
   8 buổi
   Học phí 1.900.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Chuyên đề 1: Tư duy đột phá trong tái cấu trúc nhân sự cho Doanh nghiệp 4.0

   • Đặt vấn đề về khó khăn thách thức khi chuyển đổi nhân sự sang 4.0.
   • Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển năng lực nhân sự.
   • Vai trò của Lãnh đạo- quản lý trong nền CMCN 4.0
   • Quá trình phát triển của Quản trị nhân sự qua 4 cuộc CMCN.
   • Đặc điểm nhân sự 4.0 là gì?.
   • Đào tạo phát triển những kỹ năng của nhân sự 4.0.
   • Bài tập Xây dựng danh mục năng lực 4.0 cho Công ty mình.

   Chuyên đề 2: Xây dựng Tự điển năng lực để phát triển năng lực nhân sự 4.0

   • Định nghĩa năng lực là gì?
   • Mô hình năng lực KASH.
   • Phân loại và xác định Tự điển Danh mục năng lực cần có của Nhân sự .
   • Xác địnhnăng lực: Lõi/ Khối và năng lực chuyên môn, năng lực quản lý.
   • Xác định các cấp độ năng lực vị trí làm việc.
   • Định nghĩa từng cấp độ của mỗi năng lực
   • Đánh giá năng lực thực tế so sánh với năng lực chuẩn vị trí.
   • Xác định lộ trình phát triển năng lực của từng nhân viên để Lập kế hoạch hành động.
   • Cập nhật và phát triển Tự điển năng lực.
   • Bài tập thực hành xây dựngNăng lực chung, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn.
   • Xây dựng Lộ trình phát triển năng lực cá nhân cho Nhân viên 4.0.

   Chuyên đề 3: Quản trị nhân tài

   • Ai là nhân tài trong Doanh nghiệp?
   • Đặc điểm của nhân viên các thế hệ Gen X,Y.
   • Quy trình quản trị nhân tài.
   • Quản trị tri thức nhân tài.
   • Các biện pháp giữchân nhân tài.

   Trao đổi kinh nghiệm và thảo luận nhóm các bài tập tình huống thực tế.

   Tư vấn

   Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề và ra quyết định

   Giải quyết vấn đề
   4 buổi
   Học phí 2.200.000 ₫
   Giải quyết vấn đề
   4 buổi
   Học phí 2.200.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu

   Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

   • Nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề.
   • Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư duy khoa học.
   • Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả cũng như hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả.
   • Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định.
   • Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua mô hình “tư duy sáng tạo”.
   • Ứng dụng các công cụ quản lý, giám sát phù hợp & hiệu quả.

   Đối tượng đào tạo

   • Giám đốc, Trưởng/ phó các phòng ban
   • Quản đốc SX, Tổ tr ưởng/ chuyền trưởng SX, Giám sát SX…
   • Các cán bộ nhân viên liên quan cần năng cao Tư duy giải quyết vấn đề và ra quyết định.
   • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.
   • Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

   Nội dung chương trình

   Số thứ tự

   NỘI DUNG

   1

   Phần 1. Năng lực tư duy

   • Tư duy tổng hợp
   • Tư duy phân tích
   • Tư duy logic
   • Tư duy từ tổng thể đến cụ thể, từ gốc đến ngọn, từ dài hạn đến ngắn hạn

   2

   Phần 2 : Các công cụ và kỹ thuật tư duy kinh điển của Thế giới để hỗ trợ giải quyết vấn đề & ra quyết định.

   • Nguồn gốc của tư duy.
   • Biểu đồ nhân quả Fishbone.
   • Kỹ thuật não công Brian-storming : Nguyên lý của Brain-storming; Triển khai vận hành Brain-storming
   • Phương pháp “Bản đồ tư duy” (Mind Map) : Nguyên lý của Bản đồ tư duy; Triển khai vận hành Bản đồ tư duy
   • Phương pháp “Tư duy đột phá” (Breakthrough Thinking) : Nguyên lý của tư duy đột phá; Triển khai vận hành tư duy đột phá
   • Kỹ thuật lưới phân tích Grid Analysic.
   • Ứng dụng 2 nguyên lý, 3 quy luật biện chứng.
   • Các bài tập ứng dụng các kỹ thuật vào tư duy

   3

   Phần 3 : Rèn luyện kỹ năng tư duy: Hướng dẫn cách rèn luyện thói quen cải thiện khả năng tư duy trong cuộc sống và làm việc bằng 6 quy luật tự nhiên.

   4

   Phần 4 : Các vấn đề cần giải quyết của Quản lý

   • Dự báo tiên liệu mọi việc.
   • Thu hút - tuyển chọn - đào tạo và giữ nhân tài.
   • Giải quyết xung đột - mâu thuẫn nội bộ.
   • Quản lý khủng hoảng, khó khăn trở ngại của Doanh nghiệp.
   • Bài tập tình huống.

   5

   Phần 5 : Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định

   • Định nghĩa vấn đề.
   • Phân loại vấn đề.
   • Những sai lầm thường gặp khi giải quyết vấn đề.
   • Những khó khăn trở ngại trong giải quyết vấn đề.
   • Tư duy trong giải quyết vấn đề.
   • Bài tập tình huống.

   6

   Phần 6 : Quy trình giải quyết vấn đề.

   • Các giai đoạn của quy trình giải quyết vấn đề
    • -Xác định vấn đề.
    • -Phân tích và truy tìm nguyên nhân
    • -Đưa ra giải pháp.
    • -Ra quyết định và thực hiện giải pháp.
   • Bài tập tình huống.
   Tư vấn

   Quản lý kho chuyên nghiệp

   Quản lý & lãnh đạo khác
   4 buổi
   Học phí 2.200.000 ₫
   Quản lý & lãnh đạo khác
   4 buổi
   Học phí 2.200.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để hướng dẫn công việc cho Thủ kho, nhân viên kho . Khóa học giúp học viên:

   • Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của người quản lý kho bãi chuyên nghiệp.
   • Nắm vững các loại kho bãi và công dụng trong lưu trữ và cung ứng hàng hóa. - Biết cách tổ chức mặt bằng kho bãi và sắp xếp hệ thống kệ giá chứa háng.
   • Biết cách sử dụng mã số định vị, mã số, mã vạch hàng hóa trong quản trị kho bãi.
   • Nắm vững các quy trỉnh ,nhập hàng, xuất hàng, kiểm kê kho bãi. - Biết phương pháp chất xếp, bảo quản hàng hóa trong kho
   • Biết tổ chức và sử dụng, ghi chép các biểu mẫu, sổ sách và thông tin trong quản trị kho bãi.
   • Hiểu rõ công tác quản trị tồn kho và quản lý nhân viên kho hoàn thành công việc có hiệu quả.
   • Hiểu rõ các vấn đề cơ bản của quản lý tồn kho phụ tùng thay thế - Hiểu được các đặc thù của hoạt động tồn trữ của phụ tùng, biết cách phân loại để quản lý
   • Biết cách xây dựng khung quản lý và phương pháp lập kế hoạch tồn trữ về chủng loại, số lượng phù hợp, hiệu quả theo chiến lược của doanh nghiệp
   • Biết cách đánh giá tình trạng hiện tại, hiệu quả của hoạt động quản lý tồn kho phụ tùng (KPIs)
   • Hiểu biết về vai trò hỗ trợ của công nghệ thông tin cho công tác quản lý và một số chiến lược bảo trì tiên tiến hỗ trợ giảm thiểu tồn kho
   • Có thể nhận biết những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý phụ tùng của doanh nghiệp mình, tìm hướng cải tiến và học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp khác.

   Hình thức học

   • Khóa học được thực hiện trong 6 buổi.
   • Phương pháp giảng giải quyết tình huống, nghiên cứu tình huống, thảo luận nhóm, thực hành và phản hồi của học viên.

   Đối tượng

   • Cấp quản lý,Thủ kho, phụ kho, giám sát kho, đội bảo trì, phòng kỹ thuật và những người dự định bố trí làm việc trong kho bãi…
   • Khóa học phù hợp với nhân viên các công ty mà vấn đề quản lý phụ tùng thay thế được đặc biệt quan tâm bởi số lượng phụ tùng thay thế rất lớn. Khóa học này cũng phù hợp với những nhà quản lý nguyên vật liệu, kho hàng, mua hàng, các cán bộ bảo trì, nhân viên bán hàng, lập kế hoạch

   Nội dung chương trình

   Số thứ tự

   Nội Dung

   Số buổi học

   1

   Công tác tổ chức và quản lý cơ sở vật chất kho

   • Vai trò nhiệm vụ và tiêu chuẩn ngườiquản lý kho bãi.
   • Phân loại và công dụng các loại kho bãi .
   • Tổ chức bố trị kho bãi.
   • Sử dụng kệ, giá chứa hàng

   1

   2

   Tổ chức sắp xếp , bảo quản hàng hóa

   • Phân loại và Lập danh mục hàng hóa.
   • Cho mã số định vị ,nguyên tắc chất xếp hàng hóa.
   • Sử dụng mã số, mã cạch quản lý hàng hóa

   3

   Tổ chức xuât – nhập hàng hóa

   • Nắm vững quy trình và thủ tục nhập-xuất hàng hóa.
   • Cách chuẩn bị ghép lot hàng trước khi nhập – xuất khoa học.
   • Thực hiện đúng quy trình và các đợt kiểm kệ hàng hóa, đối chiếu số liệu sau kiểm kê.
   • Khái niệm JIT, Cross docking trong xuất nhập hàng hóa.

   1

   4

   Hệ thống sổ sách ghi chép, thông tin trong quản trị kho bãi

   • Hệ thống biểu mẫu , sồ sách theo dõi và quản lý hàng hóa N-X-T.
   • Hệ thống các báo cáo, thông tin về hoạt động và quản lý hàng hóa trong kho.

   5

   Quản trị tồn kho và đảm bảo an toàn kho bãi

   • Quản trị tồn kho
   • Quản lý và sử dụng tốt phương tiện cơ giới trong kho.
   • Bảo quản hàng hóa trong kho đúng kỹ thuật
   • Các chỉ sốđánh giá hiệu quảcông tácquản lý tồn khophụ tùng
   • Bảo trì chuẩn đoánvà lợi ích với việc giảm chi phí kho phụ tùng

   1

   6

   Lean Six Sigma

   • Công cụ Lean: 5s và Quản lý Hiển thị
   • Lean tools: 5s and Visual Management

   7

   Quản lý phụ tùng thay thế

   • Truy tìm nguồn gốc và các chế độ bảo quản Phụ tùng và phụ tùng thay thế
   • Identification and traceability – Preservation of product
   • Lập quy trình quản lý Phụ tùng và phụ tùng thay thế
   • Warehouse management Procedure
   • Làm bài kiểm tra cuối khóa

   1

   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về iRTC:

   Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC, nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về sản phẩm tư vấn và đào tạo áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế và dịch vụ tư vấn tái cấu trúc hệ thống quản lý, cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, là nơi tập trung các chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm của Việt Nam. iRTC đã tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt được công nhận quốc tế. Đội ngũ chuyên gia Chúng tôi với đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm đã từng được đào tạo trong nước và nước ngoài về ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, HACCP, ISO 22000, TQM, 5S, 7 tools, Kaizen... đã từng làm đánh giá trưởng cho các tổ chức ABS, NQA, QMS, BVC, TUV, QUACERT... và từng làm quản lý cho các tập đoàn lớn như Samsung, Coca Cola, Kinh Đô, ILA Việt Nam, Đông Dương...

   irtcHình ảnh khóa học Quản lý sản xuất chuyên nghiệp do iRTC tổ chức

   Mục tiêu của trung tâm:

   • Xây dựng Trung tâm trở thành đơn vị Tư vấn Đào tạo chuyên về hệ thống quản trị chất lượng có uy tín trên thị trường.
   • Phát triển toàn diện Trung tâm về đội ngũ, chất lượng phục vụ, chất lượng chương trình tư vấn – đào tạo và cơ sở vật chất.

   Sứ mệnh:

   Chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC không ngừng học tập, sáng tạo, bám sát yêu cầu ngày càng cao của thị trường và doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của doanh nghiệp về năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

   Tầm nhìn 2020:

   Trở thành Trung tâm hàng đầu chuyên ngành về chất lượng quản lý trong lĩnh vực khoa học quản lý kinh tế, kỹ thuật. Đào tạo – tư vấn – nghiên cứu chuyển giao nhằm đáp ứng hiệu quả hơn nữa nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp.

   Chiến lược hoạt động:

   Thực hiện liên tục qui trình đầu ra của đào tạo là đầu vào của tư vấn, đầu ra của tư vấn là đầu vào của nghiên cứu chuyển giao, đầu ra của nghiên cứu chuyển giao lại trở thành đầu vào của đào tạo nâng cao và chuyên sâu.

   Cải tiến liên tục tạo ra các sản phẩm tư vấn – đào tạo – nghiên cứu chuyển giao theo hướng tạo ra các giải pháp đột phá nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Trung tâm sẽ tổ chức một mô hình gắn kết Trung tâm – Doanh nghiệp – Trường đại học tạo nên một hình thái tổ chức đặc thù có hiệu quả cao, sinh động và đa dạng.

   irtcHình ảnh lớp học Đảm bảo và kiểm soát chất lượng tại iRTC

   Giá trị cốt lõi:

   iRTC luôn hành động dựa trên những giá trị sau:

   • Khách hàng là trọng tâm: Khách hàng luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược.
   • Sáng tạo và chất lượng: Những yếu tố trung tâm của sáng tạo và chất lượng là luôn phát huy khả năng tư vấn đào tạo hiệu quả dựa trên sự phù hợp với thực tế của từng doanh nghiệp.
   • Linh động và hiệu quả: Hệ thống quản trị mang tính linh động cao nhằm đáp ứng nhu cầu cao nhất của từng khách hàng.
   • Nghiên cứu phát triển: iRTC luôn chú trọng công tác nghiên cứu nhằm không ngừng nâng cao giá trị của từng dịch vụ tư vấn và đào tạo.
   • Đào tạo phát triển: Mỗi chuyên gia tư vấn đều phải được đào tạo bài bản về chuyên môn và luôn được sự cố vấn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong Ban cố vấn. Mỗi thành viên không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ thông qua các khoá huấn luyện nâng cao.

   Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC.

   Thông tin Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC được cập nhật vào tháng 09/2019.

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay