Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC - Khóa học Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề và ra quyết định | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề và ra quyết định

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu

Sau khi kết thúc khoá học, Học viên có thể:

 • Nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề.
 • Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư duy khoa học.
 • Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả cũng như hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả.
 • Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định.
 • Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua mô hình “tư duy sáng tạo”.
 • Ứng dụng các công cụ quản lý, giám sát phù hợp & hiệu quả.

Đối tượng đào tạo

 • Giám đốc, Trưởng/ phó các phòng ban
 • Quản đốc SX, Tổ tr ưởng/ chuyền trưởng SX, Giám sát SX…
 • Các cán bộ nhân viên liên quan cần năng cao Tư duy giải quyết vấn đề và ra quyết định.
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.
 • Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Nội dung chương trình

Số thứ tự

NỘI DUNG

1

Phần 1. Năng lực tư duy

 • Tư duy tổng hợp
 • Tư duy phân tích
 • Tư duy logic
 • Tư duy từ tổng thể đến cụ thể, từ gốc đến ngọn, từ dài hạn đến ngắn hạn

2

Phần 2 : Các công cụ và kỹ thuật tư duy kinh điển của Thế giới để hỗ trợ giải quyết vấn đề & ra quyết định.

 • Nguồn gốc của tư duy.
 • Biểu đồ nhân quả Fishbone.
 • Kỹ thuật não công Brian-storming : Nguyên lý của Brain-storming; Triển khai vận hành Brain-storming
 • Phương pháp “Bản đồ tư duy” (Mind Map) : Nguyên lý của Bản đồ tư duy; Triển khai vận hành Bản đồ tư duy
 • Phương pháp “Tư duy đột phá” (Breakthrough Thinking) : Nguyên lý của tư duy đột phá; Triển khai vận hành tư duy đột phá
 • Kỹ thuật lưới phân tích Grid Analysic.
 • Ứng dụng 2 nguyên lý, 3 quy luật biện chứng.
 • Các bài tập ứng dụng các kỹ thuật vào tư duy

3

Phần 3 : Rèn luyện kỹ năng tư duy: Hướng dẫn cách rèn luyện thói quen cải thiện khả năng tư duy trong cuộc sống và làm việc bằng 6 quy luật tự nhiên.

4

Phần 4 : Các vấn đề cần giải quyết của Quản lý

 • Dự báo tiên liệu mọi việc.
 • Thu hút - tuyển chọn - đào tạo và giữ nhân tài.
 • Giải quyết xung đột - mâu thuẫn nội bộ.
 • Quản lý khủng hoảng, khó khăn trở ngại của Doanh nghiệp.
 • Bài tập tình huống.

5

Phần 5 : Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định

 • Định nghĩa vấn đề.
 • Phân loại vấn đề.
 • Những sai lầm thường gặp khi giải quyết vấn đề.
 • Những khó khăn trở ngại trong giải quyết vấn đề.
 • Tư duy trong giải quyết vấn đề.
 • Bài tập tình huống.

6

Phần 6 : Quy trình giải quyết vấn đề.

 • Các giai đoạn của quy trình giải quyết vấn đề
  • -Xác định vấn đề.
  • -Phân tích và truy tìm nguyên nhân
  • -Đưa ra giải pháp.
  • -Ra quyết định và thực hiện giải pháp.
 • Bài tập tình huống.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá