Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC - Khóa học Quản lý kho chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Quản lý kho chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để hướng dẫn công việc cho Thủ kho, nhân viên kho . Khóa học giúp học viên:

 • Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của người quản lý kho bãi chuyên nghiệp.
 • Nắm vững các loại kho bãi và công dụng trong lưu trữ và cung ứng hàng hóa. - Biết cách tổ chức mặt bằng kho bãi và sắp xếp hệ thống kệ giá chứa háng.
 • Biết cách sử dụng mã số định vị, mã số, mã vạch hàng hóa trong quản trị kho bãi.
 • Nắm vững các quy trỉnh ,nhập hàng, xuất hàng, kiểm kê kho bãi. - Biết phương pháp chất xếp, bảo quản hàng hóa trong kho
 • Biết tổ chức và sử dụng, ghi chép các biểu mẫu, sổ sách và thông tin trong quản trị kho bãi.
 • Hiểu rõ công tác quản trị tồn kho và quản lý nhân viên kho hoàn thành công việc có hiệu quả.
 • Hiểu rõ các vấn đề cơ bản của quản lý tồn kho phụ tùng thay thế - Hiểu được các đặc thù của hoạt động tồn trữ của phụ tùng, biết cách phân loại để quản lý
 • Biết cách xây dựng khung quản lý và phương pháp lập kế hoạch tồn trữ về chủng loại, số lượng phù hợp, hiệu quả theo chiến lược của doanh nghiệp
 • Biết cách đánh giá tình trạng hiện tại, hiệu quả của hoạt động quản lý tồn kho phụ tùng (KPIs)
 • Hiểu biết về vai trò hỗ trợ của công nghệ thông tin cho công tác quản lý và một số chiến lược bảo trì tiên tiến hỗ trợ giảm thiểu tồn kho
 • Có thể nhận biết những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý phụ tùng của doanh nghiệp mình, tìm hướng cải tiến và học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp khác.

Hình thức học

 • Khóa học được thực hiện trong 6 buổi.
 • Phương pháp giảng giải quyết tình huống, nghiên cứu tình huống, thảo luận nhóm, thực hành và phản hồi của học viên.

Đối tượng

 • Cấp quản lý,Thủ kho, phụ kho, giám sát kho, đội bảo trì, phòng kỹ thuật và những người dự định bố trí làm việc trong kho bãi…
 • Khóa học phù hợp với nhân viên các công ty mà vấn đề quản lý phụ tùng thay thế được đặc biệt quan tâm bởi số lượng phụ tùng thay thế rất lớn. Khóa học này cũng phù hợp với những nhà quản lý nguyên vật liệu, kho hàng, mua hàng, các cán bộ bảo trì, nhân viên bán hàng, lập kế hoạch

Nội dung chương trình

Số thứ tự

Nội Dung

Số buổi học

1

Công tác tổ chức và quản lý cơ sở vật chất kho

 • Vai trò nhiệm vụ và tiêu chuẩn ngườiquản lý kho bãi.
 • Phân loại và công dụng các loại kho bãi .
 • Tổ chức bố trị kho bãi.
 • Sử dụng kệ, giá chứa hàng

1

2

Tổ chức sắp xếp , bảo quản hàng hóa

 • Phân loại và Lập danh mục hàng hóa.
 • Cho mã số định vị ,nguyên tắc chất xếp hàng hóa.
 • Sử dụng mã số, mã cạch quản lý hàng hóa

3

Tổ chức xuât – nhập hàng hóa

 • Nắm vững quy trình và thủ tục nhập-xuất hàng hóa.
 • Cách chuẩn bị ghép lot hàng trước khi nhập – xuất khoa học.
 • Thực hiện đúng quy trình và các đợt kiểm kệ hàng hóa, đối chiếu số liệu sau kiểm kê.
 • Khái niệm JIT, Cross docking trong xuất nhập hàng hóa.

1

4

Hệ thống sổ sách ghi chép, thông tin trong quản trị kho bãi

 • Hệ thống biểu mẫu , sồ sách theo dõi và quản lý hàng hóa N-X-T.
 • Hệ thống các báo cáo, thông tin về hoạt động và quản lý hàng hóa trong kho.

5

Quản trị tồn kho và đảm bảo an toàn kho bãi

 • Quản trị tồn kho
 • Quản lý và sử dụng tốt phương tiện cơ giới trong kho.
 • Bảo quản hàng hóa trong kho đúng kỹ thuật
 • Các chỉ sốđánh giá hiệu quảcông tácquản lý tồn khophụ tùng
 • Bảo trì chuẩn đoánvà lợi ích với việc giảm chi phí kho phụ tùng

1

6

Lean Six Sigma

 • Công cụ Lean: 5s và Quản lý Hiển thị
 • Lean tools: 5s and Visual Management

7

Quản lý phụ tùng thay thế

 • Truy tìm nguồn gốc và các chế độ bảo quản Phụ tùng và phụ tùng thay thế
 • Identification and traceability – Preservation of product
 • Lập quy trình quản lý Phụ tùng và phụ tùng thay thế
 • Warehouse management Procedure
 • Làm bài kiểm tra cuối khóa

1

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá