Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC - Khóa học Quản trị nhân sự | Edu2Review

Khóa học Quản trị nhân sự

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Đào tạo nhân viên

Thời lượng

8 buổi

Tổng quan khóa học

Chuyên đề 1: Tư duy đột phá trong tái cấu trúc nhân sự cho Doanh nghiệp 4.0

 • Đặt vấn đề về khó khăn thách thức khi chuyển đổi nhân sự sang 4.0.
 • Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển năng lực nhân sự.
 • Vai trò của Lãnh đạo- quản lý trong nền CMCN 4.0
 • Quá trình phát triển của Quản trị nhân sự qua 4 cuộc CMCN.
 • Đặc điểm nhân sự 4.0 là gì?.
 • Đào tạo phát triển những kỹ năng của nhân sự 4.0.
 • Bài tập Xây dựng danh mục năng lực 4.0 cho Công ty mình.

Chuyên đề 2: Xây dựng Tự điển năng lực để phát triển năng lực nhân sự 4.0

 • Định nghĩa năng lực là gì?
 • Mô hình năng lực KASH.
 • Phân loại và xác định Tự điển Danh mục năng lực cần có của Nhân sự .
 • Xác địnhnăng lực: Lõi/ Khối và năng lực chuyên môn, năng lực quản lý.
 • Xác định các cấp độ năng lực vị trí làm việc.
 • Định nghĩa từng cấp độ của mỗi năng lực
 • Đánh giá năng lực thực tế so sánh với năng lực chuẩn vị trí.
 • Xác định lộ trình phát triển năng lực của từng nhân viên để Lập kế hoạch hành động.
 • Cập nhật và phát triển Tự điển năng lực.
 • Bài tập thực hành xây dựngNăng lực chung, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn.
 • Xây dựng Lộ trình phát triển năng lực cá nhân cho Nhân viên 4.0.

Chuyên đề 3: Quản trị nhân tài

 • Ai là nhân tài trong Doanh nghiệp?
 • Đặc điểm của nhân viên các thế hệ Gen X,Y.
 • Quy trình quản trị nhân tài.
 • Quản trị tri thức nhân tài.
 • Các biện pháp giữchân nhân tài.

Trao đổi kinh nghiệm và thảo luận nhóm các bài tập tình huống thực tế.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá