Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC - Khóa học SPC – Statistical Process Control | Edu2Review

Khóa học SPC – Statistical Process Control

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Áp dụng và phân tích hiệu quả các công cụ thống kê căn bản để kiểm soát quá trình của đơn vị nhằm:

 • Giúp cho các cán bộ quản lý, các kỹ sư, bộ phận quản lý chất lượng biết được các công cụ SPC và áp dụng các công cụ này vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Nhận biết được năng lực quá trình của đơn vị đang thực hiện
 • So sánh với các yêu cầu chất lượng của Công ty và khách hàng để đưa ra các cơ hội cải tiến
 • Phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp cải tiến
 • Sử dụng SPC nhằm phân tích một số vấn đề cần cải tiến, và chuyên sau hơn nữa.

Đối tượng đào tạo

 • Giám đốc, Trưởng phòng, Kỹ sư, Quản đốc, Tổ trưởng, QC, Cán bộ quản lý chủ chốt, Cán bộ chuyên trách công tác thống kê, nghiên cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm và cải tiến quá trình.

Phương pháp đào tạo

Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

 • 20% Lý thuyết - 80% thực hành trên phần mềm Excel (Mỗi nhóm 01 máy vi tính để thực tập)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Team work)
 • Bài tập tình huống
 • Thuyết trình(Presentation)
 • Video Clips…

Nội dung chương trình

Ngày 1

Section

Contents

Khái niệm về Quản lý Quá trình

Phiếu Kiểm tra và các loại đồ thị

 • Quản trị theo quá trình
 • Các phương thức quản lý quá trình
 • Chu trình PDCA trong phương thức quản lý chất lượng
 • Lợi ích và các dạng mẫu phiếu kiểm tra
 • Quy trình thu thập dữ liệu
 • Lập mẫu phiếu kiểm tra cho đơn vị
 • Biểu đồ cột
 • Biểu đồ đường thẳng
 • Biểu đồ hình tròn
 • Biểu đồ rada

Pareto, Fishbone diagram

 • Quy luật 20/80
 • Phương pháp xây dựng biểu đồ
 • Thực tập, phân tích và vẽ biểu đồ bằng Excel
 • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)
 • Khái niệm về biểu đồ xương cá
 • Cách xây dựng (Brainstorming)
 • Một số phương pháp truy tìm nguyên nhân
 • Áp dụng được các công cụ Brainstorming,
 • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)

Ngày 2

Section

Contents

Normal Distribution: Phân bố chuẩn

Histogram Scatter Chart

 • Mục đích ý nghĩa định luật phân bố chuẩn
 • Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn Trị số Z, Cp, Cpk
 • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)
 • Mục đích ý nghĩa biểu đồ Histogram và Scatter
 • Cách xây dựng biểu đồ
 • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)

Control Chart

 • Mục đích ý nghĩa
 • Cách xây dựng biểu đồ: XbarR, I MR, p, np, c và u chart
 • Giải quyết tình huống thực tế (Bài tập nhóm)
 • Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc
 • Làm bài tập kiểm tra kết thúc khóa học.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá