Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC - Khóa học Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Nội dung đào tạo

Số thứ tự

Nội dung

1

Nhiệm vụ - Trách nhiệm Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

 • Khái niệm về tổ chức sản xuất và nhiệm vụ của tổ sản xuất
 • Nhiệm vụ và trách nhiệm của tổ trưởng sản xuất
 • Xác định các công việc của Tổ trưởng sản xuất
 • Xác định các nguồn lực (5M+E) trong tổ sản xuất
 • Giám sát chuẩn chất lượng, đo lường tiến độ sản xuất.
 • Hướng dẫn Tổ trưởng viết hướng dẫn công việc, thao tác
 • Bài tập tình huống “Thế nào là 1 người lãnh đạo?”

2

Kiểm soát kế hoạch của Tổ sản xuất

 • Các nguyên tắc sắp xếp thứ tự các công việc
 • Nguyên tắc Johnson
 • Thiết lập quy trình tác nghiệp của Tổ trưởng sản xuất hàng ngày
 • Biết cách xử lý tình huống thay đổi kế hoạch sản xuất
 • Xác định năng lực tổ viên, điều hành - phối hợp
 • Theo dõi, đánh giá tiến độ và kết quả công việc
 • Huấn luyện nâng cao năng lực cho các tổ viên
 • Lập lịch công việc/ngày đảm bảo chất lượng, số lượng, tiến độ
 • Vai trò của Tổ trưởng và Trưởng nhóm QCC

3

Quản lý máy móc thiết bị và nguyên vật liệu

 • Quản lý máy móc thiết bị
 • Định mức sử dụng nguyên vật liệu

4

Kiểm soát chất lượng

 • Biết đánh giá công tác quản lý chất lượng trong tổ sản xuất.
 • Nhận diện các điểm mạnh, yếu, các sai lỗi trong thao tác
 • Áp dụng 4 nguyên lý cơ bản trong quản lý chất lượng
 • Huấn luyện kỹ năng về 5S và Kaizen cho Tổ trưởng
 • Tạo nhận thức chất lượng sản phẩm là sống còn cho Tổ viên
 • Xác định các tiêu chí chất lượng cần có trong xí nghiệp - công ty.

5

Quản lý năng suất lao động (NSLĐ) trong tổ sản xuất

 • Xác định năng suất lao động trong tổ sản xuất
 • Nhóm các yếu tố làm giảm NSLĐ - Phòng ngừa - Khắc phục
 • Nhóm các yếu tố làm tăng NSLĐ - Hành động hỗ trợ
 • Nhóm yếu tố tăng NSLĐ liên quan đến điều hành tổ sản xuất
 • Huấn luyện tổ viên thao tác chuẩn để tăng năng suất lao động

6

Kỹ năng lắng nghe - giao tiếp & tạo động lực làm việc trong Tổ sản xuất

 • Hiểu, nắm vững cách ứng xử, giao tiếp Tổ trưởng - tổ viên
 • Xử lý các tình huống trong khi giao việc, trao đổi với tổ viên
 • Cách giải quyết các xung đột giữa các tổ viên về lợi ích...
 • Thực hành: Học viên đóng vai trò người Tổ trưởng trong việc
 • Truyền đạt thông tin cho tổ viên tại nơi làm việc.

7

Kỹ năng làm việc nhóm

 • Vai trò của Tổ trưởng trong việc điều hành nhóm sản xuất
 • Nâng cao tình đoàn kết, đồng thuận giữa Tổ trưởng - tổ viên
 • Biết sử dụng các phương pháp, công cụ, cách thức phát hiện
 • Vấn đề mấu chốt, giải pháp giải quyết
 • Thực hành: Trò chơi để khơi gợi và đúc kết bài học về tinh thần làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm.

Đánh giá năng lực thực hiện công việc của tổ viên và tổ chức cung cấp thông tin phản hồi

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá