Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC - Khóa học Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh | Edu2Review

Khóa học Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ chứng khoán

Thời lượng

10 buổi

Tổng quan khóa học

Khóa học sẽ cung cấp kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, một cách có hệ thống về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh cho học viên.

Qua khóa học, học viên được tìm hiểu về các loại chứng khoán phái sinh, cách thức định giá các công cụ, phương thức giao dịch, thanh toán bù trừ. Đồng thời, các học viên cũng được giới thiệu khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

Nội dung khóa học

 1. Tổng quan về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
 2. Những vấn đề cơ bản về hợp đồng tương lai
 3. Định giá và sử dụng hợp đồng tương lai
 4. Những vấn đề cơ bản về hợp đồng quyền chọn
 5. Định giá và sử dụng hợp đồng quyền chọn
 6. Một số công cụ phái sinh giao dịch trên thị trường OTC
 7. Sở Giao dịch CKPS và giao dịch CKPS trên sở giao dịch
 8. Hoạt động bù trừ và thanh toán trong giao dịch CKPS
 9. Giới thiệu khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh
 10. Ôn tập
 11. Thi cấp chứng chỉ chuyên môn

Lợi ích khóa học