Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC
   Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC
   Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC
   Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   8 khóa học

   Cơ bản về chứng khoán & thị trường chứng khoán

   Nghiệp vụ chứng khoán
   13 buổi
   Học phí 1.500.000 ₫
   Nghiệp vụ chứng khoán
   13 buổi
   Học phí 1.500.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Khóa học sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, giúp những người quan tâm đến thị trường chứng khoán bước đầu có thể hiểu và tham gia vào hoạt động của thị trường chứng khoán, một trong những thị trường cao cấp và phức tạp nhất.

   Thông qua khóa học, học viên được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán theo chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó cũng giới thiệu những nét đặc thù của quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

   Nội dung khóa học

   1. Tổng quan về Thị trường Chứng khoán
   2. Chứng khoán
   3. Thị trường Chứng khoán Sơ cấp
   4. Sở Giao dịch Chứng khoán
   5. Thị trường Chứng khoán phi tập trung
   6. Thị trường Chứng khoán phái sinh
   7. Tổ chức kinh doanh Chứng khoán
   8. Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư Chứng khoán
   9. Đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh chứng khoán
   10. Hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ Chứng khoán
   11. Hệ thống công bố thông tin
   12. Hệ thống thanh tra, giám sát thị trường Chứng khoán
   13. Thực hành giao dịch trên máy tính
   14. Thi cấp Chứng chỉ chuyên môn
   Tư vấn

   Phân tích và đầu tư chứng khoán

   Nghiệp vụ chứng khoán
   16 buổi
   Học phí 1.600.000 ₫
   Nghiệp vụ chứng khoán
   16 buổi
   Học phí 1.600.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Khóa học sẽ cung cấp cho người học những công cụ quan trọng nhất về phân tích phục vụ đầu tư trên thị trường chứng khoán và những kỹ năng quan trọng trong việc đầu tư chứng khoán – đây cũng là một phần không thể thiếu của những người đang hành nghề trên thị trường và là một trong những chương trình bắt buộc của những cá nhân làm việc trong các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

   Nội dung khóa học

   1. Giới thiệu về đầu tư chứng khoán và môn Phân tích đầu tư chứng khoán. Một số kiến thức về toán, thống kê, xác xuất liên quan đến quá trình học các giáo trình chứng khoán
   2. Giá trị đồng tiền theo thời gian
   3. Mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán
   4. Phân tích đầu tư trái phiếu
   5. Phân tích cơ bản cổ phiếu
   6. Phân tích kỹ thuật
   7. Phân tích đầu tư Chứng khoán phái sinh
   8. Ôn tập, làm bài tập
   9. Thi cấp chứng chỉ
   Tư vấn

   Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

   Nghiệp vụ chứng khoán
   11 buổi
   Học phí 1.200.000 ₫
   Nghiệp vụ chứng khoán
   11 buổi
   Học phí 1.200.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Sau khóa học học viên được trang bị những thông tin mới nhất về các quy định Pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

   Nội dung khóa học

   1. Khái quát Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán
   2. Hệ thống Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán
   3. Các quy định Pháp luật về Thị trường Giao dịch Chứng khoán
   4. Các quy định pháp luật về Công bố thông tin trong hoạt động
   5. Các quy định pháp luật về Công ty đại chúng
   6. Các quy định pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng
   7. Hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ
   8. Các quy định pháp luật về Công ty Chứng khoán
   9. Các quy định pháp luật về Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty Quản lý quỹ
   10. Quản lý nhà nước và thanh tra hoạt động và thị trường Chứng khoán. Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm.

   11. Các quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và bồi thương thiệt hại

   12. Thi cấp chứng chỉ chuyên môn

   Tư vấn

   Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán

   Nghiệp vụ chứng khoán
   9 buổi
   Học phí 1.000.000 ₫
   Nghiệp vụ chứng khoán
   9 buổi
   Học phí 1.000.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về nghề môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoá. Đây cũng chính là một trong những nội dung chính liên quan đến Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán do UBCK cấp (Theo quy chế hành nghề chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 15/2008/QĐ-BTC).

   Nội dung khóa học

   1. Những vấn đề cơ bản về Môi giới chứng khoán
   2. Cơ cấu và tổ chức hoạt động của Công ty môi giới chứng khoán, đội ngũ nhân viên chứng khoán
   3. Tổng quan về Nghiệp vụ giao dịch chứng khoán
   4. Quy trình hỗ trợ Giao dịch
   5. Giao dịch bảo chứng
   6. Kỹ năng hành nghề môi giới
   7. Các biện pháp phòng ngừa và xử lý xung đột lợi ích giữa khách hàng và Công ty
   8. Tư vấn Đầu tư chứng khoán
   9. Thi cấp chứng chỉ chuyên môn
   Tư vấn

   hân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

   Phân tích tài chính
   7 buổi
   Học phí 900.000 ₫
   Phân tích tài chính
   7 buổi
   Học phí 900.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Học viên sẽ được trang bị những kỹ năng về đọc các báo cáo tài chính, biết phân tích và đánh giá được tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, học viên có thể đánh giá chính xác được sức mạnh tài chính, những tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, rủi ro trong tương lai cũng như triển vọng của doanh nghiệp. Từ đó đề ra các giải pháp quản lý tài chính hoặc tư vấn tốt hơn cho khách hàng.

   Nội dung khóa học

   1. Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính Doanh nghiệp
   2. Kiểm tra báo cáo tài chính
   3. Phân tích hệ số tài chính
   4. Nghiên cứu tình huống phân tích hệ số tài chính
   5. Nguyên tắc và kỹ thuật dự báo tài chính
   6. Phương pháp dự báo tài chính
   7. Thi cấp chứng chỉ chuyên môn
   Tư vấn

   Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

   Nghiệp vụ tài chính
   Học phí 900.000 ₫
   Nghiệp vụ tài chính
   Học phí 900.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Chào bán chứng khoán ra công chúng là một công việc đòi hỏi sự am hiểu về kiến thức tài chính, luật pháp và marketing. Tham gia khóa học Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán, học viên sẽ được trang bị kiến thức cần thiết cho việc tư vấn cổ phần hóa; định giá doanh nghiệp; tư vấn bán đấu giá cổ phần và tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng

   Nội dung khóa học

   1. Tổng quan về tư vấn tài chính
   2. Tư vấn lập dự án đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh
   3. Tư vấn xổ phần hóa doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp
   4. Tư vấn cơ cấu tài chính, sáp nhập doanh nghiệp
   5. Tư vấn phát hành, niêm yết và đăng ký giao dịch chứng khoán
   6. Giới thiệu về hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán; quy trình, thủ tục lập hồ sơ, chuẩn bị tài liệu bảo lãnh phát hành chứng khoán
   7. Tổ hợp bảo lãnh phát hành và phân phối chứng khoán
   8. Thi cấp chứng chỉ Chuyên môn
   Tư vấn

   Quản lý quỹ đầu tư và tài sản

   Quản lý tài chính
   Học phí 1.600.000 ₫
   Quản lý tài chính
   Học phí 1.600.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng của một nhà tư vấn, đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong việc quản lý quỹ đầu tư và tài sản. Đây là chứng chỉ chuyên môn cần phải có để tham gia thi cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

   Nội dung khóa học

   1. Tổng quan về quản lý quỹ
   2. Xây dựng danh mục đầu tư
   3. Lựa chọn danh mục đầu tư
   4. Lý thuyết cân bằng
   5. Quản lý danh mục đầu tư
   6. Các công cụ định lượng rủi ro
   7. Quản lý rủi ro tín nhiệm, nghiệp vụ pháp lý kế toán và thuế
   8. Thi cấp chứng chỉ chuyên môn
   Tư vấn

   Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

   Nghiệp vụ chứng khoán
   10 buổi
   Học phí 2.200.000 ₫
   Nghiệp vụ chứng khoán
   10 buổi
   Học phí 2.200.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Khóa học sẽ cung cấp kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, một cách có hệ thống về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh cho học viên.

   Qua khóa học, học viên được tìm hiểu về các loại chứng khoán phái sinh, cách thức định giá các công cụ, phương thức giao dịch, thanh toán bù trừ. Đồng thời, các học viên cũng được giới thiệu khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

   Nội dung khóa học

   1. Tổng quan về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
   2. Những vấn đề cơ bản về hợp đồng tương lai
   3. Định giá và sử dụng hợp đồng tương lai
   4. Những vấn đề cơ bản về hợp đồng quyền chọn
   5. Định giá và sử dụng hợp đồng quyền chọn
   6. Một số công cụ phái sinh giao dịch trên thị trường OTC
   7. Sở Giao dịch CKPS và giao dịch CKPS trên sở giao dịch
   8. Hoạt động bù trừ và thanh toán trong giao dịch CKPS
   9. Giới thiệu khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh
   10. Ôn tập
   11. Thi cấp chứng chỉ chuyên môn
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC

   Trung tâm NCKH&ĐTCK được thành lập theo Quyết định số 1038/1997/QĐ-TTg ngày 05/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ, với nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn; cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm NCKH&ĐTCK từ một đơn vị nhỏ về quy mô, lại phải tiếp cận với một lĩnh vực mới mẻ, đã nỗ lực phấn đấu để từng bước khẳng định vị thế, từng bước phát triển về quy mô và chiều sâu, góp phần xứng đáng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Hiện nay, theo Kế hoạch phát triển Trung tâm NCKH&ĐTCK giai đoạn 2016 - 2020, Trung tâm NCKH&ĐTCK đặt mục tiêu tăng cường chất lượng hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát huy hiệu quả các nguồn lực để phục vụ tốt nhất hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với định hướng trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo về chứng khoán tại Việt Nam.

   Vị trí và chức năng

   Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn; cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tịa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trụ sở chính tại Hà Nội.

   Tổ chức những khóa học liên quan đến chứng khoán

   Nguồn: Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC

   *Thông tin trung tâm cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay