Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC - Khóa học Cơ bản về chứng khoán & thị trường chứng khoán | Edu2Review

Khóa học Cơ bản về chứng khoán & thị trường chứng khoán

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ chứng khoán

Thời lượng

13 buổi

Tổng quan khóa học

Khóa học sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, giúp những người quan tâm đến thị trường chứng khoán bước đầu có thể hiểu và tham gia vào hoạt động của thị trường chứng khoán, một trong những thị trường cao cấp và phức tạp nhất.

Thông qua khóa học, học viên được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán theo chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó cũng giới thiệu những nét đặc thù của quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nội dung khóa học

 1. Tổng quan về Thị trường Chứng khoán
 2. Chứng khoán
 3. Thị trường Chứng khoán Sơ cấp
 4. Sở Giao dịch Chứng khoán
 5. Thị trường Chứng khoán phi tập trung
 6. Thị trường Chứng khoán phái sinh
 7. Tổ chức kinh doanh Chứng khoán
 8. Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư Chứng khoán
 9. Đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh chứng khoán
 10. Hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ Chứng khoán
 11. Hệ thống công bố thông tin
 12. Hệ thống thanh tra, giám sát thị trường Chứng khoán
 13. Thực hành giao dịch trên máy tính
 14. Thi cấp Chứng chỉ chuyên môn

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá