Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC - Khóa học Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán | Edu2Review

Khóa học Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ chứng khoán

Thời lượng

9 buổi

Tổng quan khóa học

Học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về nghề môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoá. Đây cũng chính là một trong những nội dung chính liên quan đến Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán do UBCK cấp (Theo quy chế hành nghề chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 15/2008/QĐ-BTC).

Nội dung khóa học

  1. Những vấn đề cơ bản về Môi giới chứng khoán
  2. Cơ cấu và tổ chức hoạt động của Công ty môi giới chứng khoán, đội ngũ nhân viên chứng khoán
  3. Tổng quan về Nghiệp vụ giao dịch chứng khoán
  4. Quy trình hỗ trợ Giao dịch
  5. Giao dịch bảo chứng
  6. Kỹ năng hành nghề môi giới
  7. Các biện pháp phòng ngừa và xử lý xung đột lợi ích giữa khách hàng và Công ty
  8. Tư vấn Đầu tư chứng khoán
  9. Thi cấp chứng chỉ chuyên môn

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá