Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC - Khóa học Phân tích và đầu tư chứng khoán | Edu2Review

Khóa học Phân tích và đầu tư chứng khoán

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ chứng khoán

Thời lượng

16 buổi

Tổng quan khóa học

Khóa học sẽ cung cấp cho người học những công cụ quan trọng nhất về phân tích phục vụ đầu tư trên thị trường chứng khoán và những kỹ năng quan trọng trong việc đầu tư chứng khoán – đây cũng là một phần không thể thiếu của những người đang hành nghề trên thị trường và là một trong những chương trình bắt buộc của những cá nhân làm việc trong các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Nội dung khóa học

  1. Giới thiệu về đầu tư chứng khoán và môn Phân tích đầu tư chứng khoán. Một số kiến thức về toán, thống kê, xác xuất liên quan đến quá trình học các giáo trình chứng khoán
  2. Giá trị đồng tiền theo thời gian
  3. Mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán
  4. Phân tích đầu tư trái phiếu
  5. Phân tích cơ bản cổ phiếu
  6. Phân tích kỹ thuật
  7. Phân tích đầu tư Chứng khoán phái sinh
  8. Ôn tập, làm bài tập
  9. Thi cấp chứng chỉ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá